Vigerland – Södertörns högskola och Svenska Bostadsfonden lanserar fastighetskurs på webben « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum
Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Vigerland – Södertörns högskola och Svenska Bostadsfonden lanserar fastighetskurs på webben

Blogg

Den senaste stora förändringen i universitets- och högskolevärlden är fria nätbaserade kurser utan intagningsprov. Dessa kurser benämns MOOC, en förkortning av massive open on line course. En del mycket ansedda universitet som Harvard, MIT och Stanford har redan lanserat kurser som lockat så många som upp till 160 000 deltagare från olika kulturer och jordens alla hörn. Ambitionen med kurserna uppges vara att uppmuntra till lärande samt ett sätt att öka allmänbildningen och främja demokratin. Detta oavsett om en deltagare är fattig, saknar förkunskaper, eller egentligen aldrig i normala fall skulle ha haft möjlighet att studera, än mindre på universitetsnivå vid ett internationellt ansett lärosäte. Det är inte heller bara nätstudenterna som kan dra nytta av dessa kurser. Populära föreläsare får ett forum för att  lansera sina egna kurser, sig själva och de egna budskapen på ett lättillgängligt sätt.[1] Tanken är ju egentligen svindlande; att vem som helst med tillgång till en nätuppkoppling kan ta del av vilka kurser som helst var som helst i världen. Ur ett demokrati- och upplysningsperspektiv är det rent av snudd på utopiskt!

Emellertid ser inte alla bara fördelar med denna utveckling. Personalen på vissa lärosäten befarar att studenterna kommer att överge lärosätenas fysiska kurser och i stället övergå till att bli nätstudenter. Detta skulle kunna innebära färre fysiska studenter på lärosätena, och därmed i förlängningen minskade intäkter och minskat behov av föreläsare och övrig personal.[2] De nätbaserade kurserna har  en produktionskostnad som omfattar kostnader för en föreläsare och dennas förberedelser samt den tekniska produktionen och distributionen. Efter att kursen väl är producerad är dock marginalkostnaden för deltagarna i praktiken noll. Det är ju många branscher som genomgått fundamentala förändringar på grund av avsevärt förändrade förutsättningar förorsakade av de möjligheter, och därmed även hot mot rådande ordning, som nätet innebär.

Genomgripande förändringar har ju skett både i sedvanligt utbud och även i efterfrågan. Betänk bland annat den transparens som nätet har  inneburit ur ett konsumentperspektiv, exempelvis genom nätbaserade tjänster som  Pricerunner, och inte minst inom tidskrifts- och tidningsbranschen som sannolikt står inför ännu större förändringar framöver Any law that could give justin-bieber-news.info 5 years in jail for singing covers on Youtube goes way too far. än vad vi hittills fått erfara. De förändringar som skett i tidningsbranschen har sannolikt bara sett sin början, vilket jag välkomnar, dock med ett visst inslag av sorg. Som medelålders har jag vant mig vid morgontidningens prassel och alla de fördelar som finns med fysiska tidningar, inte minst när man vill ta en slummer under dess trycksvärtade papper. De nätbaserade tidningarna innebär uppenbara svårigheter för denna typ av (in)aktiviteter.

I Sverige har Lunds universitet anammat den internationella trenden med nätbaserade kurser. Man utreder för närvarande hur detta skall gå till och vad man kan erbjuda enligt Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet, och Ebba Ossiannilsson, doktor i e-lärande med uppdrag att utreda förutsättningarna vid Lunds universitet.[3] Man kan även tänka sig samarbeten i olika konstellationer, bland annat mellan lärosäten eller mellan övriga samhällsaktörer och lärosäten. Lärosäten och näringsliv har många gemensamma frågeställningar och intressen där det kan vara aktuellt med denna typ av samarbeten. Under 2013 lanserades exempelvis ett samarbete mellan Södertörns högskola och Svenska Bostadsfonden i form av en kurs i fastighetsekonomi.

Jag själv har ett stort intresse för fastigheter, bostäder, byggnader, bebyggelse, arkitektur och stadsplanering, och detta intresse låg till grund för kursen i form av fem korta avsnitt om fastighetsekonomi. Samarbetet var en ingivelse och är i viss utsträckning ett experiment, men ett lyckat sådant som tagits emot mer positivt av ”studenterna” än förväntat. Hittills har cirka 1 000 personer anmält sig till kursen, och cirka 100 har genomfört hela kursen med ett deltagarbevis som slutmål.

För tillfället finns ännu vissa svårigheter med de nätbaserade kurserna. Exempelvis innebär olika typer av examinationer svårigheter med att veta vem som faktiskt genomför provet samt vilka hjälpmedel som används. Andra nackdelar är att de nätbaserade kurserna utan fysisk närvaro även innebär en svårighet att skapa den typ av nätverk och relationer som bara kan komma till stånd vid personliga möten mellan människor. En ytterligare dimension i samband med nätbaserade kurser, och i synnerhet vid samarbeten mellan lärosäten och näringsliv, är en ökad risk att rollerna och uppsåten kan uppfattas som otydliga. Emellertid är denna typ av kurser ännu i sin linda. Misstag har begåtts och kommer att begås även framledes på olika sätt, men det kanske man måste ha en viss förståelse för i en situation med helt nya förutsättningar där alla parter söker efter nya former för lärande, kunskapsproduktion och kunskapsförmedling. Det värsta sättet att hantera den nya situationen, inte minst för lärosätena själva, torde vara att inte göra någonting alls!


[1] Palmkvist, Peter, SvD, ”Fria nätkurser ökar lusten att lära”, den 25 november 2013

[2] Karlsson, Gunnar m.fl., SvD, ”Universiteten som försvann”, den 19 maj 2013

[3] Palmkvist, Peter, SvD, ”Fria nätkurser ökar lusten att lära”, den 25 november 2013

 

Publicerad 27 november, 2013

Författare: Lars Vigerland

Senast publicerade inlägg

Mest lästa inlägg