Vigerland – Politiskt korrekta privatiseringar « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum
Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Vigerland – Politiskt korrekta privatiseringar

Blogg

PK, som står för politiskt korrekt om någon nu missat det, är ett av mina ironiska favoritbegrepp. Uttrycket kommer ursprungligen från engelskans PC (politically correct) och har kunnat beläggas till en politisk debatt så tidigt som 1793 i USA. PK innebär ofta en överdriven hänsyn till det rådande dominerande debattklimatet vid uttalanden som rör etnicitet, kön, kultur, sexuell läggning, religiös tro, funktionsnedsättning, ålder, ideologisk hållning med mera.

Den dominerande ideologiska hållningen avseende marknadshyressättning och bostadsprivatiseringar har sedan ca 20 år tillbaka varit att inte nämna marknadshyror, utan att ersätta detta uttryck med olika typer av eufemismer såsom liberalisering av hyresnivåerna, uppmjukning av hyresregleringen, flexibel hyressättning, eller min favorit myntad av Malmö kommunala bostads AB: marknadsorienterade bruksvärdeshyror.

Blir som goddag yxskaft
Marknadsorienterade bruksvärdeshyror blir ju som god dag yxskaft om man med bruksvärdeshyror menar en hyresnivå som permanent ligger under en långsiktig presumtiv marknadshyra. Så är fallet i Stockholm, Göteborg och Malmö och detta brukar användas som beskrivning av det svenska bruksvärdessystemet.[1] När jag själv var mitt uppe i mitt avhandlingsarbete gjorde jag bland annat en analys av vad som karaktäriserade debatten avseende marknadshyror. Jag kom fram till att just ordet marknadshyror var förbjudet att använda för marknadshyresförespråkarna; man ersatte detta ord med diverse eufemismer, i likhet med MKB ovan. Även begreppet privatisering av bostäder innebar problem och man ersätter ofta detta ord ofta omständliga omskrivningar med positiva konnotationer.

Ett pågående avhandlingsarbete granskar just den politiska diskursen kring privatiseringar av allmännyttiga bostäder.[2] I avhandlingen utgår man endast från den diskurs som ställer sig positiv till privatiseringar och ombildningar. Diskurs innebär en debatt i ett specialiserat område med motsatta ståndpunkter och olika perspektiv. Dessa olika diskurser för en kamp om definitionen av ord och om sätten att förhålla sig till det som debatteras; i det här fallet privatiseringar i det allmännyttiga bostadsbeståndet.

Från hyresgäst till kund
Bland de aktörer som deltar i debatten återfinns hyresgäster och de kommunala bostadsföretagen. Hyresgäster behandlas i debatten dels som ägare, dels som hyresgäst eller omkonstruerade som kund. Omkonstruktionen av begreppet hyresgäst till kund innebär en orientering mot begrepp som marknad, valfrihet och bostadskarriär. Begreppet mångfald är centralt i debatten. Mångfald kan innebära en mångfald boendeformer samt även olika typer av människor som bor i lägenheterna, det vill säga syftande till integration som är en viktig utgångspunkt i den politiska debatten och därmed den politiskt korrekta debatten.

Genom ägandet av bostaden kan ekonomisk-sociala klassklyftor minska när fattiga och rika bor sida vid sida och när de fattiga hushållen får möjlighet att äga sina bostäder, menar man. Begreppet får en positiv konnotation i och med att försäljning laddas med begrepp som hör till integrations- och invandringsfrågor. Motståndardiskursen framhåller emellertid en begränsning av det offentligas sfär. Vinstintressen både hos bostadsbolagen och hos de enskilda hyresgästerna är likt marknadshyra i marknadshyresdebatten förbjudna ord och utgångspunkter.

Det intressanta med denna typ av analyser är att den ideologiska inställningen och det idémässiga perspektivet blir tydligt. Det blir uppenbart hur mycket externa idéer och vedertagna ”sanningar” påverkar oss och vad det innebär för vår orientering och förståelse av ”världen”. Det skall bli mycket fascinerande att följa fortsättningen av detta avhandlingsarbete och jag kommer säkert få anledning att här i Månadsbrevet återkomma till nya resultat.

[1] Lind, Hans, Hyressättning i ett internationellt perspektiv, 2005

[2] Löfgren, Helena, Den allmänna nyttan: Den politiska diskursen kring privatiseringar av allmännyttiga bostäder, påg. avhandling, 2014.

Publicerad 10 december, 2014

Författare: Lars Vigerland

Senast publicerade inlägg

Mest lästa inlägg