Vigerland – Ny bostadsminister och ett nytt bostadsperspektiv « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum
Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Vigerland – Ny bostadsminister och ett nytt bostadsperspektiv

Blogg

Det var med en viss förvåning som jag mottog beskedet att Mehmet Kaplan utnämnts till Sveriges nya bostadsminister. Kaplan var inte den förhandstippade kandidaten, utan Veronica Palm hade fungerat som oppositionens bostadspolitiska talesperson och hade således varit ett naturligt val. Palm deltog bland annat i debatten om värdet av en reglerad marknad och behovet av att bygga fler hyresbostäder i storstäderna. I en debattartikel i februari 2013 för Palm fram argument för att bostadsbyggandet måste öka för att slippa avarterna på Sveriges bostadsmarknader med hög efterfrågan, bland annat marknaden i Stockholm. I Månadsbrevet för februari 2013 kommenterade jag detta med att ifrågasätta Palms till synes oreflekterade kommentar att ”beordra” fler bostäder. Att som politiker ”beställa” fler bostäder hör till en kommandoekonomi, inte till en fungerande marknadsekonomi.

Mehmet Kaplan är 43 år, ledamot av Miljöpartiets partistyrelse sedan 2003 och har studerat lantmäteri på KTH, dock utan att ha tagit någon examen. Han gick drygt halva utbildningen och Kaplan uppger att skälet till att han inte fullföljde den var att han hade ett flertal ideella uppdrag samt mycket arbete. Den 3 oktober utsågs Kaplan till bostads- och stadsutvecklingsminister. Ministerposten med ansvar för bostadspolitiska frågor placeras därmed åter under näringsdepartementet, vilket det inte tillhört sedan Ingvar Carlssons regering 1996.

Kaplan uppger att han bott större delen av sitt liv (30 år) i Järvaområdet (Rinkeby, Husby och Akalla) och hans tentativa programförklaring skulle kunna beskrivas som att han intresserar sig mycket för förorternas bostäder och upprustningen av miljonprogrammet, samt att han är mycket kritisk till oseriösa fastighetsägare. I detta sammanhang nämner Kaplan det brittiska fastighetsbolaget Boultbee som agerat både kortsiktigt och oseriöst. Även Boultbee har kommenterats i Månadsbrevet av mig som ett oseriöst företag som skadar branschen i samband med köpet av kvarteret Fältöversten i Stockholm. Övriga frågor som Kaplan berör som viktiga är det traditionella som alla moderna bostadsministrar med självaktning och politisk överlevnadsinstinkt brukar ange som prioriterat: att det saknas hyresbostäder och att stimulanspaket behövs. Som den miljöpartist han är betonar han självfallet behovet av energieffektiva bostäder. I den nya posten som bostadsminister ingår även en ny titel som innebär ansvar för stadsutvecklingsfrågor.

Bluehost coupon that gets you over 63% off original price and a free domain. Use WPBeginner’s Bluehost coupon to claim the best discount in the market. Focusing on shared hosting, BlueHost is ideal for customers seeking affordable Linux hosting and reseller packages.

Den nya titeln bostads- och stadsutvecklingsminister är ett intressant grepp, eftersom bostäder och fastigheter naturligt nog är hoptvinnade med staden som helhet. Därför är titeln stadsutvecklingsminister extra relevant. Jag själv har i Månadsbrevet drivit tesen att en del av problematiken med storstädernas koncentrerade efterfrågeöverskott är betoningen på städer som monocentriska, det vill säga i huvudsak ett attraktivt centrum med fallande attraktivitetsgrad ju längre bort från centrum. Kaplan uppger att det är viktigt att binda ihop städerna, inte bara de stora städerna, utan även mellanstora och små städer. Ett viktigt grepp på senare år har varit att medvetet rusta upp och öka attraktiviteten i områden som tidigare har varit undermåliga. Med en begynnande undermålighet sker ofta en nedåtgående spiral av successiv förslumning, en typ av negativ gentrifieringsprocess.

Spänningen på hur den nye bostadsministern ska förvalta bostads- och stadsutvecklingstiteln är således stora och jag kommer med spänning att följa dennes jurisdiktion. Framledes lär jag säkerligen ha många skäl till att granska och kommentera detta i Månadsbrevet. En intressant aspekt som jag måste tillskriva den nye bostadsministerns som oerhört positiv är att han faktiskt bor i det område som han säger sig måna om. Det är annat än att uttala sig om förortens och stadens dilemma från ett innerstadsperspektiv!

Publicerad 27 oktober, 2014

Författare: Lars Vigerland

Senast publicerade inlägg

Mest lästa inlägg