Svenska Bostadsfonden säljer i Söderköping « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden säljer i Söderköping

Svenska Bostadsfonden har, den 11 juni, sålt fastigheterna Mörten 4 och Pilgrimen 12 till
Hillmann Fastigheter AB.

Fastigheterna består av 86 lägenheter samt 6 lokaler med en total yta om 6261 kvm, varav 5693 kvm är bostäder.

Affären berör Svenska Bostadsfonden 11 AB och Svenska Bostadsfonden 12 AB och rådgivare till Svenska Bostadsfonden i affären var DTZ och Bergman & Eek Advokat AB.

Kommentar Svenska Bostadsfonden
Efter denna försäljning har Svenska Bostadsfonden avyttrat samtliga fastigheter i Söderköping. Vi lämnar över fastigheterna Mörten 4 och Pilgrimen 12 till ett familjeägt bolag med stor erfarenhet och lokal förankring vars ägare vi haft nöjet att göra affärer med tidigare. Vi känner oss trygga att Hillmann Fastigheter kommer att förvalta dessa fastigheter på ett ypperligt sätt.

För mer information vänligen kontakta:
Lars Swahn, VD Svenska Bostadsfonden, Tel: +46 8 667 10 50,
E-post: lars.swahn@svenskabostadsfonden.se

Jonas Hillmann, Hillmann Fastigheter, Tel: +46 706 23 30 81

Om Svenska Bostadsfonden
Svenska Bostadsfonden är den snabbast växande publika fastighetsfonden i Sverige med fokus på bostadsfastigheter och vänder sig till institutioner, företag och privatpersoner. Svenska Bostadsfonden förvaltar idag 3 500 lägenheter fördelat på 22 orter och har cirka 2,5 miljarder kronor under förvaltning.

Publicerad 12 juni, 2015