Svenska Bostadsfonden köper i Värnamo « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden köper i Värnamo

Svenska Bostadsfonden har den 31 augusti 2015 förvärvat fastigheterna Broholmen 1, Finnveden 9, Håven 1, Lejonet 22 och Värnet 11 i Värnamo. Tillträde av de fyra förstnämnda fastigheterna skedde den 1 oktober 2015 och tillträde av Värnet 11 sker när en fastighetsreglering som påverkar fastigheten är fullbordad.

Fastigheterna består av 111 lägenheter och 13 lokaler med en total yta om 9 972 kvm.

Säljare är VärnaBo Fastigheter AB och köpare är Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB. Köprådgivare var J A Mäklare AB och legal rådgivare till köparen var Wistrand Advokatbyrå. Legal rådgivare till säljaren var Advokatfirman LA PARTNERS AB.

Kommentar Svenska Bostadsfonden
Genom denna transaktion har vi både gjort vårt första förvärv i vår nya institutionsfond och även i Värnamo. Vi har därmed stärkt vår närvaro ytterligare i Småland och vår Region Väst. Värnamofastigheterna är ett fint komplement till vårt befintliga bestånd i regionen och vi övertar väl underhållna fastigheter som vi ser fram emot att förvalta framöver från vårt lokalkontor i Jönköping.

Kommentar VärnaBo
Det råder stor efterfrågan på bostäder inom Värnamo tätort. Vi ser denna affär som strategiskt viktig för att få fler bostadsaktörer på marknaden samtidigt som vi påbörjat nyproduktion av nya lägenheter i centrala Värnamo.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Swahn, VD Svenska Bostadsfonden, Tel: +46 8 667 10 50,
E-post: lars.swahn@svenskabostadsfonden.se

Fredrik Almqvist, VD VärnaBo, Tel: +46 370 69 99 91,
E-post: fredrik@varnabo.se

Publicerad 1 oktober, 2015