Svenska Bostadsfonden köper i Trelleborg « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden köper i Trelleborg

Svenska Bostadsfonden har den 27 april 2016 förvärvat och tillträtt fastigheten Råkan 21 i Trelleborg. Fastigheten består av 33 lägenheter och har en total yta om 1 990 kvm.

Säljare är Jönssons Fastighetsservice AB och affären berör Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB.

Legal rådgivare till köparen var Wistrands Advokatbyrå. Säljrådgivare var Swedbank Kommersiella Fastigheter Malmö.

Kommentar Svenska Bostadsfonden
Genom detta förvärv har vi stärkt vår närvaro ytterligare i Trelleborg. Fastigheten är ett fint komplement till vårt befintliga bestånd i staden, där vi nu äger och förvaltar 117 lägenheter. Vi övertar en väl underhållen fastighet som vi ser fram emot att förvalta framöver.

För mer information vänligen kontakta:
Lars Swahn, VD Svenska Bostadsfonden, Tel: +46 8 667 10 50,
E-post: lars.swahn@svenskabostadsfonden.se

Publicerad 11 maj, 2016