Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB köper i Hörby « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB köper i Hörby

Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB har, via dotterbolag, den 1 februari 2018 förvärvat en bostadsportfölj omfattande åtta fastigheter och 87 lägenheter i Hörby.

Säljaren är Björnstorp 37 & 52 AB via dotterbolag. Bostadsportföljen består av cirka 6 200 kvadratmeter BOA och 100 kvadratmeter LOA. Björnstorp 37 & 52 i Hörby AB har ägts och drivits av familjen Carlsson.

NAI Svefa har varit rådgivare till säljaren och legal rådgivare till köparen var Bergman & Eek Advokat AB.

Kommentar från Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB

Genom detta förvärv har vi stärkt vår närvaro ytterligare i Hörby. Dessa fastigheter är ett fint komplement till vårt befintliga bestånd på orten, där vi nu äger och förvaltar cirka 400 lägenheter.

Vi övertar väl underhållna och fullt uthyrda fastigheter på bra lägen på orten och vi ser fram emot att förvalta dessa framöver.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Swahn, VD Svenska Bostadsfonden, Tel: +46 8 667 10 50

E-post: lars.swahn@svenskabostadsfonden.se

Publicerad 1 februari, 2018