Svenska Bostadsfonden 11 AB säljer fastighet i Kalmar « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden 11 AB säljer fastighet i Kalmar

Svenska Bostadsfonden 11 AB har sålt fastigheten Hattmakaren 1 i Kalmar, med totalt 13 lägenheter och två lokaler och en total yta uppgående till 1 363 kvadratmeter. Köpare är den lokala aktören Fastigheter Pär Sigfridsson AB och transaktionen har skett i bolagsform.

Kommentar från Svenska Bostadsfonden 11 AB:

Försäljningen är ett led i arbetet med att förbereda exit för berörd fond. Efter avyttringen är Svenska Bostadsfonden, via dotterbolag, fortsatt starka på orten med ca 400 lägenheter. Vi kommer att fortsätta förädla befintligt bestånd samt önskar växa ytterligare i Kalmar och i regionen. Vi överlämnar en fin fastighet i absoluta A-läge i Kalmar och vi önskar den nya ägaren och hyresgästerna all lycka i framtiden, säger Lars Swahn, vd för Svenska Bostadsfonden.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadsfonden.se.

Om Svenska Bostadsfonden

Svenska Bostadsfonden är den snabbast växande publika fastighetsfonden i Sverige med fokus på bostadsfastigheter som vänder sig till privatpersoner och institutioner. Svenska Bostadsfonden förvaltar idag 3 800 lägenheter fördelat på 22 orter och har cirka 3,8 miljarder kronor under förvaltning.

Svenska Bostadsfonden 11 AB
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 41A
SE-111 45 Stockholm
Tel 08 667 10 50 – Fax 08 667 10 40
Email info@svenskabostadsfonden.se

www.svenskabostadsfonden.se

Publicerad 31 augusti, 2018