Press/Media « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har för avsikt att förvärva ytterligare fastigheter och kallar till extra bolagsstämma för bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Läs mer

Publicerad 17 november, 2016

Svenska Bostadsfonden i media

52 procents avkastning för Svenska Bostadsfondens första fond

Fastighetssverige Svenska Bostadsfonden 1 har nu sålt av sina fastigheter och är inne i den sista avslutningsfasen innan resterande kapital och vinst betalas ut till fondens delägare vilket sker i början av juni. Den beräknade totalavkastningen för fonden blev 52 procent.

Läs mer på Fastighetssverige

Publicerad på Fastighetssverige den 22 maj, 2013

di

Hyreshus heta köpobjekt

Dagens Industri Institutionella investerare vill köpa bostadsfastigheter men utbudet är klent.

Läs mer på Dagens Industri

Publicerad på Dagens Industri den 19 juni, 2012

Svenska Bostadsfonden rekryterar bankprofiler

Realtid.se Nya rådgivare ska leda förvärvsplaner om 1,5 till 2 miljarder kronor.  

Läs mer på Realtid.se

Publicerad på Realtid.se den 20 mars, 2012

Två nya till Svenska Bostadsfondens advisory board

Fastighetssverige Svenska Bostadsfonden har knutit till sig två personer med bankbakgrund till sitt advisory board.

Läs mer på Fastighetssverige

Publicerad på Fastighetssverige den 19 mars, 2012

Äldre artiklar