Press/Media « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB köper i Hörby

Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB har, via dotterbolag, den 1 februari 2018 förvärvat en bostadsportfölj omfattande åtta fastigheter och 87 lägenheter i Hörby. Säljaren är Björnstorp 37 & 52 AB via dotterbolag. Bostadsportföljen består av cirka 6 200 kvadratmeter BOA och 100 kvadratmeter LOA. Björnstorp 37 & 52 i Hörby AB har ägts och drivits av familjen Carlsson. NAI Svefa har varit rådgivare till säljaren och legal rådgivare till köparen var Bergman & Eek Advokat AB.

Kommentar från Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB

Genom detta förvärv har vi stärkt vår närvaro ytterligare i Hörby. Dessa fastigheter är ett fint komplement till vårt befintliga bestånd på orten, där vi nu äger och förvaltar cirka 400 lägenheter. Vi övertar väl underhållna och fullt uthyrda fastigheter på bra lägen på orten och vi ser fram emot att förvalta dessa framöver.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Swahn, VD Svenska Bostadsfonden, Tel: +46 8 667 10 50 E-post: lars.swahn@svenskabostadsfonden.seLäs mer

Publicerad 1 februari, 2018

Svenska Bostadsfonden i media

52 procents avkastning för Svenska Bostadsfondens första fond

Fastighetssverige Svenska Bostadsfonden 1 har nu sålt av sina fastigheter och är inne i den sista avslutningsfasen innan resterande kapital och vinst betalas ut till fondens delägare vilket sker i början av juni. Den beräknade totalavkastningen för fonden blev 52 procent.

Läs mer på Fastighetssverige

Publicerad på Fastighetssverige den 22 maj, 2013

di

Hyreshus heta köpobjekt

Dagens Industri Institutionella investerare vill köpa bostadsfastigheter men utbudet är klent.

Läs mer på Dagens Industri

Publicerad på Dagens Industri den 19 juni, 2012

Svenska Bostadsfonden rekryterar bankprofiler

Realtid.se Nya rådgivare ska leda förvärvsplaner om 1,5 till 2 miljarder kronor.  

Läs mer på Realtid.se

Publicerad på Realtid.se den 20 mars, 2012

Två nya till Svenska Bostadsfondens advisory board

Fastighetssverige Svenska Bostadsfonden har knutit till sig två personer med bankbakgrund till sitt advisory board.

Läs mer på Fastighetssverige

Publicerad på Fastighetssverige den 19 mars, 2012

Äldre artiklar