VD-intervju med Lars Swahn « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum