Wallenstam ser inte hyresregleringen som ett problem « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Wallenstam ser inte hyresregleringen som ett problem

Vid en analytikerträff i december som återgavs av Fastighetsnytt berättade Wallenstam om sina planer att producera 7 500 nya bostäder under de kommande fem åren fram till och med 2018. Enligt företagets vd Hans Wallenstam har företaget redan överträffat sin målsättning från 2007 att bygga 2 500 nya bostäder. Nu satsar Wallenstam på att bygga 1 500 nya bostäder per år och höja substansvärdet med 10 procent årligen.

– År 2007 satte vi målet att höja bolagets substansvärde från 60 till 100 kronor per aktie. Vi är nu uppe i 92 kronor och har ett kvartal kvar i affärsplanen. Även om vi inte kommer att nå riktigt hela vägen fram så är det färdriktningen som är det viktiga, säger Hans Wallenstam.

Wallenstam är enligt egen utsago en av de största producenterna av hyresrätter i Sverige idag och företagets vd menar att det inte är hyresregleringen som är det stora problemet när det gäller att möjliggöra en högre nybyggnadstakt. Istället behövs mer resurser hos kommunerna för att bli snabbare på att hantera markanvisningarna.

– Vi anser oss kunna bygga dessa 1 500 lägenheter trots hyresregleringen och jag ser det inte som något stor fråga. Idag har de flesta hyresrätter i innerstan ombildats så hade man velat avskaffa hyresregleringen så borde det ha gjorts för 10 år sedan, säger Hans Wallenstam.

Publicerad 20 december, 2013

Ökad takt i bostadsbyggandet inte tillräcklig

Enligt SCB påbörjades uppförandet av 16 750 lägenheter i flerbostadshus under de tre första kvartalen i år, vilket är en ökning med 39 procent eller 5 100 lägenheter jämfört med 2012. Av lägenheterna i flerbostadshus stod hyresrätter för 44 procent av den totala nybyggnationen. Även kostnader är på väg uppåt, och SCB konstaterar att byggnadsprisindex […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

47 000 nya bostäder planeras i Stockholms län

Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm som överlämnats till regeringen har kommunerna i Stockholms län färdigställt detaljplaner för 47 000 nya bostäder. Rapportens syfte har varit att sammanställa kommunernas planeringsmässiga förutsättningar att förverkliga behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen, som anses vara 16 000 inflyttningsklara bostäder per år. Läs mer

Akelius miljardsäljer till Aberdeen

Aberdeens bostadsfond har enligt Fastighetsvärlden förvärvat 14 fastigheter belägna i Malmö, Lund, Kävlinge och Helsingborg av Akelius. Beståndet består av 800 lägenheter om totalt cirka 45000 kvm, varav 6600 kvm utgörs av lokalarea. Fastigheterna är till stor del nybyggda eller uppgraderade under de senaste åren, och består till viss del av studentbostäder. Enligt Fastighetsvärldens bedömning […] Läs mer

Rikshem säljer fastigheter på Lidingö

Rikshem har sålt fastigheterna Herkules 1, Juno 2 och Juno 3 till det familjeägda företaget Tagehus Holding AB. Fastigheterna består av 460 bostäder och 1 439 kvm lokalyta. Enligt en bedömning av Fastighetsvärlden uppgår fastighetsvärdet i transaktionen till omkring en halv miljard kronor. Läs mer

1 500 nya bostäder i Nacka Strand

Enligt ett programförslag för Nacka Strand som tagit fram av Carlyle tillsammans med Nacka kommun kommer 1 500 nya bostäder att skapas i området genom nybyggnation, tillbyggnad och omvandling av kontor. Omkring 500 kommer att produceras genom förändrad användning av befintliga byggnader. Förslaget är nu ute på samråd till den 23 december. Läs mer

SCB: Mer pengar över när hyran är betald

Enligt ett pressmeddelande från SCB gick 28 procent av den disponibla inkomsten till boendet för hushåll i hyresrätt under 2012. Motsvarande siffra för hushåll i bostadsrätt och småhus var 21 respektive 16 procent. Enligt SCB beror inte den högre siffran för hushåll i hyresrätt på högre boendekostnader utan på att den disponibla inkomsten är lägre. Läs mer