Victoria Park ökar beståndet med 50 procent « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Victoria Park ökar beståndet med 50 procent

Victoria Park köper fastigheter för 1,7 miljarder av Fogelvik Estate. Fastigheterna är belägna i Eskilstuna och omfattar totalt cirka 3 100 lägenheter. Priset per kvadratmeter uppgår till 7 000 kronor. Köpeskillingen finansieras delvis genom emission av aktier till ägarna av Fogelvik Estate, som därmed blir betydande aktieägare i Victoria Park.

Förvärvet ökar Victoria Parks bestånd med cirka 50 %, från 3 miljarder kronor till 4,7 miljarder kronor. Den totala uthyrbara ytan kommer då uppgå till 613 000 kvadratmeter och antalet lägenheter till 7 600.

– Detta är en viktig och strategisk affär för Victoria Park i Mälardalen. Genom den här affären tar vi ett stort steg mot vårt mål att förvalta 1 000 000 kvadratmeter. Vi förvärvar ett välskött familjeföretag som vi förväntar oss kunna förädla ytterligare genom värdeskapande fastighetsutveckling med en social dimension, säger Victoria Parks vd Peter Strand.

För att förhindra att säljaren avyttrar aktierna direkt efter affären har denne förbundit sig att inte sälja några köpeskillingsaktier inom 12 månader från tillträdesdagen och därefter enligt en sluttande skala. JLL Tenzing var finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå legal rådgivare till Victoria Park i transaktionen.

Publicerad 11 september, 2014

Träffa oss på Business Arena

Svenska Bostadsfonden finns på plats under Business Arena den 17-18 september för att diskutera hur samarbeten mellan allmännyttan och privata fastighetsaktörer kan bidra till att minska bostadsbristen. Du träffar oss i monter 64 på Business Arena i Stockholm Waterfront Congress Centre. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Rikshem och Ikano gör miljardbyte

Rikshem och Ikano Bostad byter fastigheter med varandra. Rikshem förvärvar 500 lägenheter av Ikano Bostad i Helsingborg som i samma affär förvärvar 290 lägenheter i Danderyd från Rikshem. Fastighetsvärlden gör bedömningen att affären omfattar 1,3 miljarder kronor. Läs mer

Restate: Ombildningarna ökar

Konsultföretaget Restate noterar en ökning av ombildningar till bostadsrätt. Under 2013 ombildades fastigheter för 7,5 miljarder kronor, vilket är en klar ökning jämfört med året innan. Och tendensen består enligt Restate, som menar att ombildningarna sakta fortsätter öka under 2014. Läs mer

Rikshem ökar i Kalmar

Rikshem ökar sitt bestånd i Kalmar genom förvärv av 30 000 kvadratmeter bostäder och samhällsfastigheter. Säljare är Incita Förvaltning och sker genom förvärv av dotterbolag. Köpeskillingen hålls hemlig av parterna men enligt Fastighetsvärlden borde den ligga mellan 350-400 miljoner kronor. Läs mer