Umeå och Höganäs toppar HSBs bostadsindex 2014 « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Umeå och Höganäs toppar HSBs bostadsindex 2014

I HSBs bostadsindex för 2014 bedöms arbetet med att lösa bostadsbristen i 70 tillväxtkommuner. Toppkommuner i indexet som Umeå och Höganäs är inte fria från bostadsbrist, men samtidigt har de utförliga planer för att i framtiden få bukt med problemet.

– Kommunerna är på rätt väg med ett ökat bostadsbyggande, men det är fortfarande alldeles för lågt och bostadsbristen blir allt svårare. Tillväxten i landet hämmas när företag inte kan rekrytera personal på grund av problemen på bostadsmarknaden, säger Anders Lago, ordförande för HSB Riksförbund.

Det råder bostadsbrist i drygt hälften av landets 290 kommuner och i 139 kommuner förvärras situationen ytterligare på grund av inflyttningar. I städerna är bostadsbristen särskilt påfallande.

– Det är anmärkningsvärt att storstadskommunerna fortfarande inte kommer bättre till i vår ranking. Det leder till att ännu fler unga vuxna tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar mot sin vilja. Och drömmen om jobbet och studierna i storstan går i kras när bristen på bostäder blir allt värre, säger Anders Lago.

I HSBs bostadsindex görs bedömningen av kommunerna efter vissa parametrar som till exempel planerat byggande och uppföljning av tidigare byggplaner under de fem senaste åren. Högsta möjliga poäng är 16.

– Indexet ger en fingervisning om kommunernas arbete med bostadsfrågor. Med vårt bostadsindex vill vi hålla igång en aktiv diskussion i varje kommun om hur man kan öka planberedskapen och få fram fler byggrätter, säger Anders Lago.

De tio bästa kommunerna i HSBs Bostadsindex:
Umeå – 12,0
Höganäs – 11,8
Uddevalla – 11,2
Österåker – 11,0
Tyresö – 10,6
Haninge – 10,0
Härryda – 9,6
Trollhättan – 9,6
Linköping – 9,2
Lund – 9,0

Publicerad 27 oktober, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Euro

Europeiska fonder på fortsatt frammarsch

Den positiva utvecklingen för onoterade fastighetsfonder i Europa fortsätter enligt INREV Q2 2014 Quarterly Index. Totalavkastningen om 1,31% från första kvartalet ökade till 2,66% under det andra kvartalet. Detta berodde till stor del på värdetillväxten som bidrog med en ökning om 1,81%. Läs mer

Sundsvall

Gimmel köper fastigheter i Sundsvall

Gimmel Fastigheter har köpt fastigheter i Sundsvall för 270 miljoner kr. Affären omfattar närmare 480 lägenheter om sammanlagt 320 000 kvadratmeter. Fastigheterna, Härsta 9:3, Västland 26:39 samt Sundsbruk är belägna 6-7 kilometer norr om Sundsvall. Läs mer

Stendörren åter på börsen via omvänt förvärv

Stendörrens kommersiella fastigheter går enligt Fastighetsvärlden in på börsen via ett omvänt förvärv av First North-bolaget Header Compression Sweden Holding AB. Stendörrens fastighetsbestånd värderas till två miljarder kr och förvärvet sker genom en kvittningsemission om 68,6 miljoner aktier. Läs mer

Graflunds blir en del av D. Carnegie & Co

När D. Carnegie & Co under sommaren förvärvade ett stort fastighetsbestånd från Obligo förvärvade man även förvaltningsorganisationen Graflunds vilka kommer att sköta förvaltningsuppdraget för samtliga fastigheter inom koncernen från och med den 1 oktober. Beståndet omfattar 3 900 lägenheter samt en del kommersiella lokaler. Läs mer

Hans Lind

KTH-professor vill främja mångfalden på bostadsmarknaden

I en krönika i Fastighetsnytt resonerar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, kring vikten av att veta hur vi ska bygga attraktiva städer. Han pekar på en trend inom stadsplanering som går ut på att man helt enkelt tittar på marknaden och ser vilka egenskaper som genererar dyra bostäder och använder detta som riktmärke […] Läs mer