Umeå kommun planerar sälja 1 000 lägenheter « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Umeå kommun planerar sälja 1 000 lägenheter

Bostaden, det allmännyttiga bostadsbolaget i Umeå, meddelar att uppemot 1 000 lägenheter kan komma att säljas. Skälet till försäljningen är att bolaget vill få loss kapital för att finansiera nyproduktion och renoveringar.

Bostaden är den dominerande aktören på orten med 15 400 lägenheter.

– Vi har ett ansvar att titta framåt och gör vi det ser vi att om vi ska klara våra åtaganden så måste vi antingen sälja en del av beståndet eller istället låna upp pengarna, det är de alternativen vi har idag, säger Bernt Andersson (S), ordförande i Bostadens styrelse till Fastighetsvärlden.
Hur mycket en försäljning kan inbringa går inte att säga i nuläget då det inte är bestämt vilka fastigheter som ska ingå. Det saknas dessutom politisk majoritet för en försäljning.

Publicerad 19 mars, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Klart för 900 lägenheter i Linköping

Nu kan bygget av ett område med bostäder, kontor och handel i Linköping äntligen komma igång. Det handlar om ett område i Övre Vasastaden där det planeras för 900 lägenheter. Saab överklagade detaljplanen, men nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att den inte tar upp överklagandet. Läs mer