Tydligare information kring driftnetto nödvändigt « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Tydligare information kring driftnetto nödvändigt

Stellan Lundström och Bo Nordlund från KTH har i en tidigare artikel i Fastighetsnytt ifrågasatt användandet av ”driftnetto” i fastighetsbolagens resultaträkningar med argumentet att det riskerar att ge en missvisande bild till investerare då det har ”tappat kopplingen till det driftnetto som baserat på kassaflödet utgör underlag för värdering och lönsamhetsbedömningar”. I en ny artikel lägger Lundström och Nordlund fram ytterligare ett argument till att ifrågasätta användandet av driftnetto i resultaträkningar.

2019 införs en ny leasingstandard, IFRS 16 Leases, som innebär att fastighetsbolag med byggnader på mark upplåten med tomträtt måste redovisa marken som tillgång (”right of use-asset”). Fastighetsbolaget måste alltså ta upp en tillgång som de inte äger i balansräkningen, det vill säga tomtmarken. Upplåtaren av marken har rätt att erhålla realvärdestegringen på marken, vilket innebär att fastighetsbolaget i verkligheten inte kan sägas inneha denna tillgång.

Återigen innebär alltså redovisandet av ett ”driftnetto” i resultaträkningen till missvisande information för exempelvis investerare. Lundström och Nordlund efterlyser en ökad tydlighet i informationen till de som ska sätta sig in i finansiella rapporter, exempelvis genom att branschföreträdare arbetar fram ”hur god tilläggsinformation kan se ut i noterna när det gäller bland annat de kassaflödesbaserade driftnettona som används vid värdering”.

Publicerad 19 januari, 2017

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Rikshem köper i Umeå

Lersten, Blackstone fastighetsfonder och Areim Fastigheter 3 säljer Lerstenen Hus AB till Rikshem. Beståndet består av 22 fastigheter om sammanlagt 63 000 kvadratmeter. Det handlar till största delen om hyreslägenheter samt en mindre del kommersiella lokaler, och Rikshem beräknas tillträda fastigheterna den 31 januari 2017. Rikshem blir i och med förvärvet Umeås största privata bostadsbolag. Läs mer

Rekordhög transaktionsvolym i Norden

Till skillnad från övriga Europa, där trenden inom fastighetsinvesteringar är på nedåtgående i kölvattnet av brexit-omröstningen, nådde den nordiska transaktionsvolymen nya rekordnivåer under 2016. Enligt en rapport från Pangea kommer den att passera 400 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning om 8 procent jämfört med 2015 till den högsta nivån någonsin för Norden. Läs mer

Lulebo investerar 639 miljoner under 2017

Lulebo har under de senaste åren sålt stora delar av sitt bestånd och bolaget kommer nu att använda en del av likviden till nybyggnation och underhåll. Under 2017 planerar bolaget att investera 639 miljoner kronor varav 250 miljoner på underhåll, enligt Fastighetsnytt. Läs mer

600 nya bostäder i södra Stockholm

Fem bolag har tilldelats markanvisning för byggande av sammanlagt 620 nya bostäder strax söder om Bagarmossens tunnelbaneuppgång i södra Stockholm. Markanvisningarna omfattar 160 bostadsrätter för Riksbyggen, 135 bostadsrätter för Borätt, 55 bostadsrätter för Småa och 90 äldrebostäder för Micasa. Läs mer