Transaktionsvolymerna i Sverige fortsätter uppåt « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Transaktionsvolymerna i Sverige fortsätter uppåt

Under januari till september 2015 har fastigheter för 102 miljarder kronor omsatts i Sverige, rapporterar Fastighetssverige. Detta är 11 procent högre jämfört med de tre första kvartalen i fjol, vilket innebär att 2015 ser ut att bli ett rekordår. Hela 60 procent av transaktionsvolymen hittills i år utgörs av portföljaffärer.

– I tider då fastighetsmarknaden är stark tenderar portföljaffärer att dominera. Köparna får avsättning för större volymer kapital och säljarna passar på att renodla sina bestånd. En tydlig indikation på att fastighetsmarknaden kan vara på en konjunkturell topp är att portföljpremierna är tillbaka för första gången sedan 2008, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

Utländska aktörer har hittills i år köpt fastigheter för cirka 26 miljarder kronor, 25 procent av transaktionsvolymen, vilket är den högsta andelen sedan finanskrisen 2008.

Transaktionsvolymerna för Stockholmsfastigheter och kontorsfastigheter är dock blygsamma och motsvarar endast 41 respektive 21 procent av volymen hittills i år.

– Den relativt sett svaga omsättningen på kontorsfastigheter och Stockholmsfastigheter ska inte tolkas som att intresse saknas för dessa delmarknader, utan är snarast ett direkt resultat av den utbudsbrist som präglar marknaden. Intresset för att sälja fastigheter i Stockholm är svagt eftersom flertalet ägare på Stockholmsmarknaden snarare är intresserade av att öka sina fastighetsinnehav än att minska, säger Fredrik Östberg på Savills.

Publicerad 16 oktober, 2015

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

KTH-professor efterfrågar nytt miljonprogram

Bostadsbristen aktualiseras i och med den plötsliga invandrarvågen och de politiska partierna måste inse att vi står inför en kris, menar Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH. Det krävs att partierna gör avkall på ideologier och samarbetar över blockgränserna. Man måste våga fatta obekväma beslut. Läs mer

Värmdö säljer till Rikshem

Allians för Värmdö (M, FP, C, KD) kom i våras överens med Socialdemokraterna i Värmdö om att ta in en delägare till Värmdö Bostäder. Affären är klar och Rikshem köper nu 49 procent av Värmdö Bostäder för 1,4 miljarder kronor, rapporterar Fastighetssverige. Läs mer

Lulebo säljer och bygger nytt

Lulebo planerar en nybyggnation av 565 lägenheter under de närmaste åren, skriver Fastighetssverige. Man kommer bland annat att bygga flerbostadshus samt ett antal Trygghetsboenden. Man kommer även att bygga på befintliga hus, så kallade förtätningar. Läs mer

Svenska Bostadsfonden köper i Värnamo

Svenska Bostadsfonden har den 31 augusti 2015 förvärvat fastigheterna Broholmen 1, Finnveden 9, Håven 1, Lejonet 22 och Värnet 11 i Värnamo. Tillträde av de fyra förstnämnda fastigheterna skedde den 1 oktober 2015 och tillträde av Värnet 11 sker när en fastighetsreglering som påverkar fastigheten är fullbordad. Läs mer