Temporära bostäder kan bli verklighet i Göteborg « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Temporära bostäder kan bli verklighet i Göteborg

Fastighetsnämnden i Göteborg har valt ut tre platser för byggnation av temporära bostäder. Det rör sig om Askimsviken, Kärralundsvallen och området väster om Lemmingvallen. Tanken är att man ska bygga bostäder i mindre skala och strävan är också att blanda olika grupper, exempelvis barnfamiljer och studenter då detta anses öka möjligheterna till integration. Efter att bygglovsprocessen är avslutad är det upp till byggnadsnämnden att godkänna eller avslå förslaget.

Publicerad 27 april, 2016

ALM Equity ger unga vuxna möjligheten till hyrköp

I 140 lägenheter i Enköping ska ALM Equity prova så kallade hyrköp. Hyresgästen får en option på att efter två år kunna köpa lägenheten till ett fast pris som bostadsrätt. Detta ska ge hyresgästen möjlighet att spara pengar för att kunna finansiera köpet. Målgruppen är unga vuxna. Läs mer

30 procent av husbyggandet sker i Stockholm

Nya siffror från Industrifakta visar att andelen av investeringar för husbyggnation i Sverige som är koncentrerat till Stockholms län har ökat från en fjärdedel under 1990-talet till omkring 30 procent de senaste åren. 2017 beräknar man att 35 procent av landets husbyggande sker i Stockholms län. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Alltfler allmännyttiga bostäder

Enligt en rapport från Boverket ökade det allmännyttiga beståndet med 2 400 lägenheter under 2014. Sammanlagt såldes 4 000 lägenheter under året och 540 lägenheter revs medan 730 lägenheter köptes, 5 300 lägenheter byggdes och 700 lägenheter tillkom genom ombyggnation. Antalet sålda lägenheter har inte varit lägre sedan 2006 och en orsak till detta är […] Läs mer

Hyresregleringen borta sedan 40 år

I en debattartikel i Fastighetsnytt lyfter Fil.dr. Stig Tegle fram det felaktiga i användandet av termen hyresreglering. Hyresregleringen försvann redan 1974 och hyresnivåerna i dagens Sverige sätts via kollektiva förhandlingar. Tegle menar att de som ändå använder termen gör det med avsikten ”att det svenska systemet ska associera till att någon myndighet ensidigt bestämmer hyresnivåerna”. Läs mer

Högst avkastning sedan 2006 för svenska hyresbostäder

Totalavkastningen för investeringar i svenska hyresbostäder var 10,6 procent 2015, enligt IPD Svenskt Bostadsindex. Det är den högsta noteringen sedan 2006, tre procentenheter högre än 2014 och en positiv avkastning för sjunde året i rad. Värdeförändringen steg till 7,0 procent från 4,1 procent året innan, vilket främst beror på sjunkande avkastningskrav. Läs mer

Befolkningstillväxten sätter press på fastighetssektorn

I vårens upplaga av Newsec Property Outlook framhålls låga räntenivåer och god tillgång på finansiering som två viktiga faktorer till det stora intresset att investera i nordiska fastigheter. Rapporten understryker också att demografiska förändringar gör att behovet av stora investeringar i fastighetsmarknaden blir allt större. Läs mer