Svenska fastigheter fortsatt attraktiva « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska fastigheter fortsatt attraktiva

Svenska fastigheter fortsätter att locka utländska aktörer som nu står för cirka 30 procent av transaktionsvolymen. Enligt en rapport från Newsec har internationella investerare fördubblat sin relativa investeringsvolym under de elva första månaderna 2015 jämfört med samma period i fjol. Den totala transaktionsvolymen under 2015 förväntas uppgå till 135 miljarder kronor.

Som exempel på utländska investeringar under 2015 kan nämnas Blackstones köp av Obligo omfattande fastigheter i Sverige för cirka 9,5 miljarder kronor. Två andra exempel är ett danskt konsortium som köpte fastigheter för 4,4 miljarder samt brittiska Grosvenors köp av Skärholmens centrum för cirka 3,5 miljarder kronor, skriver Fastighetssverige.

– Ett ökat inflöde av utländskt kapital har tidigare kännetecknat slutet på en uppgångsfas i fastighetscykeln, som sedan följts av fallande fastighetsvärden. I dagens marknad, med stort tillflöde av främst pensionskapital till fastighetsmarknaden tillsammans med ett fortsatt lågränteklimat finns ännu inga tendenser till fallande värden, säger Jakob Pettersson, research-chef på Newsec Sweden.

Institutioner och börsnoterade fastighetsbolag är fortsatt stora nettoköpare och en betydande del av det svenska institutionskapitalet är investerat i bostäder. Noterade bolag tenderar däremot att investera i kontorsfastigheter. Trenden med fastighetsfonder som stora nettosäljare har förstärkts under 2015.

– God tillgång till billigt kapital, tillsammans med en övervikt av köpare med lång investeringshorisont, har lett till kraftigt sjunkande direktavkastningskrav, främst i kommersiella segment i bästa läge. Även för bostäder i tillväxtorter har direktavkastningskraven sjunkit kraftigt, såväl avseende välbelägna bostadsfastigheter som bostäder i sämre lägen och för miljonprogramsfastigheter. Detta segment har dock hittills inte attraherat utländskt kapital, säger Jakob Pettersson.

Publicerad 23 december, 2015

Rikshem köper av Akelius för miljardbelopp

Rikshem köper fastigheter för närmare 1,9 miljarder kronor av Akelius. Det handlar om 47 bostadsfastigheter med knappt 1 700 lägenheter på en yta om sammanlagt 120 000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Haparanda, Umeå och Östersund. Tidigare i år köpte Rikshem fastigheter i Luleå. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Akut bostadssituation kräver snabba åtgärder

Att uppnå finansiell stabilitet samtidigt som man skapar förutsättningar för en omfattande nybyggnation är två mål som är svåra att förena, skriver Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH, i Fastighetsnytt. Riksbankens och Finansinspektionens strävan efter finansiell stabilitet genom exempelvis sänkt ränteavdrag och obligatorisk amortering är svårförenlig med byggsektorns önskan om att det ska finnas […] Läs mer

Kraftig ökning av påbörjade lägenheter

Under årets tre första kvartal påbörjades byggandet av 34 500 nya lägenheter, vilket är en 35-procentig ökning jämfört med samma period 2014, enligt siffror från statistiska centralbyrån. Samtidigt stod ombyggnation för ett tillskott på cirka 2 650 nya lägenheter under samma period jämfört med 1 927 lägenheter i fjol. Läs mer