Svenska Bostadsfonden lanserar ny börsnoterad fond « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden lanserar ny börsnoterad fond

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) ger en långsiktig real exponering mot svenska bostadshyresfastigheter och noteras på NGM Nordic AIF. Teckningsperioden börjar idag och sista teckningsdag är den 23:e juni. Samtidigt som Svenska Bostadsfondens fjortonde fond nu emitteras lanseras flera förändringar som gör erbjudandet än mer attraktivt för investerare.

Svenska Bostadsfonden emitterar kontinuerligt nya separata fonder som alla placerar direkt i svenska bostadshyresfastigheter. Det ger privata placerare tillgång till en marknad som kännetecknas av en jämn, och i förhållande till den låga risken, god avkastning.

Börsnotering ger flexibilitet
Investeringsperioden för Svenska Bostadsfonden 14 är cirka sju år. Då fonden drivs som ett separat aktiebolag innebär det att fonden avvecklas vid investeringsperiodens slut och att tillgångarna, det vill säga fastigheterna, säljs.

Svenska Bostadsfonden 14 kommer att noteras på börsen NGM Nordic AIF. Detta skapar en likvid andrahandsmarknad i fonden och en fördelaktig flexibilitet för placerarna. Bakgrunden är AIFM-direktivet som infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). I och med detta blev Svenska Bostadsfonden Management AB att betrakta som en AIF-förvaltare och dess verksamhet som tillståndspliktig. Svenska Bostadsfonden var en av de första fastighetsfonderna att erhålla AIFM-tillstånd i Sverige och står numera under Finansinspektionens tillsyn; en kvalitetsstämpel som ger extra trygghet.

– Bostadshyresfastigheter utmärks av jämna intäktsflöden, förutsägbara kostnader och positiv värdeutveckling. Det gör att en placering i Svenska Bostadsfonden är ett lämpligt komplement till andra placeringar, såsom aktier och ränteplaceringar, säger Lars Swahn.

Investerare får skattemässiga fördelar
Placeringarna kan numera även läggas i investeringssparkonto (ISK) och i ett antal kapitalförsäkringar, vilket ger skattemässiga fördelar för investerare.

Den historiska avkastningen för Svenska Bostadsfondens åtta första fonder, som hitintills avvecklats, ligger på drygt sju procent per år.

Emissionen i sammandrag
• Emittent: Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)
• Förvaltare: Svenska Bostadsfonden Management AB
• Investeringsbelopp: Poster om 50 000 SEK
• Värdepapper: A-aktier
• Ägarregister: Euroclear Sweden AB (tidigare VPC)
• Revisor: KPMG AB
• Courtage: 1,5 %
• Förvaltningsavgift: 0,65 %/år på förvaltningsvolymen
• Prestationsbaserat arvode: 20 % av utdelat kapital över avkastningströskeln (90 dagars SSVX)
• Andrahandsmarknad: NGM Nordic AIF
• Beräknad löptid: Cirka 7 år
• Första teckningsdag: 30 maj 2016
• Sista teckningsdag: 23 juni 2016

Ta del av mer information om fonden/emissionen samt fullständigt prospekt på www.svenskabostadsfonden.se/sbf14

För mer information vänligen kontakta:
Lars Swahn, VD Svenska Bostadsfonden,
Tel: +46 8 667 10 50, +46(0)70 550 99 99
E-post: lars.swahn@svenskabostadsfonden.se

Om Svenska Bostadsfonden
Svenska Bostadsfonden är den snabbast växande publika fastighetsfonden i Sverige med fokus på bostadsfastigheter som vänder sig till privatpersoner. Svenska Bostadsfonden förvaltar idag 3 500 lägenheter fördelat på 21 orter och har cirka 3 miljarder kronor under förvaltning.

Publicerad 31 maj, 2016
seminar

Svenska Bostadsfonden lanserar ny börsnoterad fond – välkommen till ett av våra seminarier!

Svenska Bostadsfonden erbjuder fastighetsfonder som direktinvesterar i svenska bostadshyreshus i stabila svenska orter. Bolagets fonder förvaltar idag 3 500 lägenheter på sammanlagt 21 orter. Förvaltningen sköts från våra fem kontor i Luleå, Stockholm, Jönköping, Kalmar och Malmö. De första åtta fonderna har avvecklats med en genomsnittlig avkastning på investerat kapital om drygt sju procent per […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar