Svenska Bostadsfonden optimerar sin energianvändning « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden optimerar sin energianvändning

Svenska Bostadsfonden har i ett stort antal av sina fastigheter påbörjat användningen av eGain forecasting™, ett verktyg som på ett kostnadseffektivt sätt optimerar uppvärmning och komfort baserat på väderdata och modern internetbaserad teknologi.

Systemet hjälper miljömedvetna fastighetsbolag att minimera sin klimatpåverkan samtidigt som det levererar ett jämnare inomhusklimat och sänker energikostnaderna.

Svenska Bostadsfonden har redan noterat en sänkning av värmekostnaderna genom användningen av eGain forecasting™ med bibehållen komfort för hyresgästerna och kommer att följa upp hur stora de miljömässiga och ekonomiska besparingarna blir över tid.

Publicerad 23 december, 2015

Svenska fastigheter fortsatt attraktiva

Svenska fastigheter fortsätter att locka utländska aktörer som nu står för cirka 30 procent av transaktionsvolymen. Enligt en rapport från Newsec har internationella investerare fördubblat sin relativa investeringsvolym under de elva första månaderna 2015 jämfört med samma period i fjol. Den totala transaktionsvolymen under 2015 förväntas uppgå till 135 miljarder kronor. Läs mer

Rikshem köper av Akelius för miljardbelopp

Rikshem köper fastigheter för närmare 1,9 miljarder kronor av Akelius. Det handlar om 47 bostadsfastigheter med knappt 1 700 lägenheter på en yta om sammanlagt 120 000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Haparanda, Umeå och Östersund. Tidigare i år köpte Rikshem fastigheter i Luleå. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Akut bostadssituation kräver snabba åtgärder

Att uppnå finansiell stabilitet samtidigt som man skapar förutsättningar för en omfattande nybyggnation är två mål som är svåra att förena, skriver Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH, i Fastighetsnytt. Riksbankens och Finansinspektionens strävan efter finansiell stabilitet genom exempelvis sänkt ränteavdrag och obligatorisk amortering är svårförenlig med byggsektorns önskan om att det ska finnas […] Läs mer

Kraftig ökning av påbörjade lägenheter

Under årets tre första kvartal påbörjades byggandet av 34 500 nya lägenheter, vilket är en 35-procentig ökning jämfört med samma period 2014, enligt siffror från statistiska centralbyrån. Samtidigt stod ombyggnation för ett tillskott på cirka 2 650 nya lägenheter under samma period jämfört med 1 927 lägenheter i fjol. Läs mer