Svenska Bostadsfonden köper i Värnamo « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden köper i Värnamo

Svenska Bostadsfonden har den 31 augusti 2015 förvärvat fastigheterna Broholmen 1, Finnveden 9, Håven 1, Lejonet 22 och Värnet 11 i Värnamo. Tillträde av de fyra förstnämnda fastigheterna skedde den 1 oktober 2015 och tillträde av Värnet 11 sker när en fastighetsreglering som påverkar fastigheten är fullbordad.

Fastigheterna består av 111 lägenheter och 13 lokaler med en total yta om 9 972 kvm.

Säljare är VärnaBo Fastigheter AB och köpare är Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB. Köprådgivare var J A Mäklare AB och legal rådgivare till köparen var Wistrand Advokatbyrå. Legal rådgivare till säljaren var Advokatfirman LA PARTNERS AB.

Kommentar Svenska Bostadsfonden
Genom denna transaktion har vi både gjort vårt första förvärv i vår nya institutionsfond och även i Värnamo. Vi har därmed stärkt vår närvaro ytterligare i Småland och vår Region Väst. Värnamofastigheterna är ett fint komplement till vårt befintliga bestånd i regionen och vi övertar väl underhållna fastigheter som vi ser fram emot att förvalta framöver från vårt lokalkontor i Jönköping.

Kommentar VärnaBo
Det råder stor efterfrågan på bostäder inom Värnamo tätort. Vi ser denna affär som strategiskt viktig för att få fler bostadsaktörer på marknaden samtidigt som vi påbörjat nyproduktion av nya lägenheter i centrala Värnamo.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Swahn, VD Svenska Bostadsfonden, Tel: +46 8 667 10 50,
E-post: lars.swahn@svenskabostadsfonden.se

Fredrik Almqvist, VD VärnaBo, Tel: +46 370 69 99 91,
E-post: fredrik@varnabo.se

Publicerad 2 oktober, 2015

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Transaktionsvolymerna i Sverige fortsätter uppåt

Under januari till september 2015 har fastigheter för 102 miljarder kronor omsatts i Sverige, rapporterar Fastighetssverige. Detta är 11 procent högre jämfört med de tre första kvartalen i fjol, vilket innebär att 2015 ser ut att bli ett rekordår. Hela 60 procent av transaktionsvolymen hittills i år utgörs av portföljaffärer. Läs mer

KTH-professor efterfrågar nytt miljonprogram

Bostadsbristen aktualiseras i och med den plötsliga invandrarvågen och de politiska partierna måste inse att vi står inför en kris, menar Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH. Det krävs att partierna gör avkall på ideologier och samarbetar över blockgränserna. Man måste våga fatta obekväma beslut. Läs mer

Värmdö säljer till Rikshem

Allians för Värmdö (M, FP, C, KD) kom i våras överens med Socialdemokraterna i Värmdö om att ta in en delägare till Värmdö Bostäder. Affären är klar och Rikshem köper nu 49 procent av Värmdö Bostäder för 1,4 miljarder kronor, rapporterar Fastighetssverige. Läs mer

Lulebo säljer och bygger nytt

Lulebo planerar en nybyggnation av 565 lägenheter under de närmaste åren, skriver Fastighetssverige. Man kommer bland annat att bygga flerbostadshus samt ett antal Trygghetsboenden. Man kommer även att bygga på befintliga hus, så kallade förtätningar. Läs mer