Svenska Bostadsfonden Institution 2 förvärvar fastigheter i Karlskrona « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden Institution 2 förvärvar fastigheter i Karlskrona

Svenska Bostadsfonden Institution 2 har förvärvat två fastigheter bestående av 80 lägenheter och två lokaler i utmärkta lägen i Karlskrona. Det handlar om fastigheten Ankarcrona 13 som ligger i Galgamarken bredvid Blekinge Tekniska Högskola samt fastigheten Von Gerdten 53 som är centralt belägen på Trossö. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 5 300 kvadratmeter varav 99% är bostadsarea.

Snitthyran för bostäder i de båda fastigheterna ligger på 1 200 kronor per kvadratmeter tack vare fastigheternas lägen och goda standard. Fastighetskostnaderna bedöms som relativt låga på 403 kronor per kvadratmeter vilket bidrar till ett starkt kassaflöde. Fastigheterna är i gott tekniskt skick. Det starka kassaflödet är ett bra komplement i fonden där en blandning mellan kassaflödesfastigheter och fastigheter med uppgraderingspotential eftersträvas.

Publicerad 21 januari, 2019

Svenska Bostadsfonden 14 AB genomför nyemission – anmäl dig till våra seminarier

Svenska Bostadsfonden 14 AB har beslutat att genomföra en nyemission för att möjliggöra förvärv av ytterligare hyresfastigheter. Emissionen riktar sig till allmänheten utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. – Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, […] Läs mer

2018 – ett av de starkaste transaktionsåren genom tiderna

Enligt Newsec ser 2018 ut att bli ett av de starkaste transaktionsåren genom tiderna. Den svenska fastighetsmarknaden är en av de mest likvida i världen och den totala transaktionsvolymen för 2018 landade på 155 miljarder jämfört med 151 miljarder för 2017. Trots att antalet transaktioner var färre 2018 än de båda föregående åren var affärerna […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Minskat bostadsbyggande under 2018

Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att bostadsbyggandet minskade i Sverige under 2018. Under årets tre första kvartal minskade antalet nybyggda bostäder med 16 procent jämfört med samma period 2017, enligt en sammanställning av OBOS. – Bostadsbyggandet måste öka för att hela Sverige ska leva och för att vi ska kunna minska bostadsbristen. I Sverige […] Läs mer

Svenska Bostadsfonden säljer till Mildnergruppen

Svenska Bostadsfonden har sålt SBF 11 Läderfabriken Fastigheter AB och SBF 12 Björnen och Vesslan fastigheter AB till de lundabaserade fastighetsägarna Mildnergruppen. Affären omfattade 330 lägenheter och totalt drygt 25 000 kvadratmeter fördelade på fyra fastigheter. Fastigheterna, som förvärvades 2009 från Simrishamns kommun, har haft en mycket positiv värdeutveckling, vilket bland annat återspeglar förvaltningen som […] Läs mer

Billigare bostäder genom effektiviserad produktion

I en ledare i Katrineholms-Kuriren dryftas problemet med att det blivit alltför dyrt att bygga nya hus samtidigt som det har blivit svårt för de med svagast betalningsförmåga att hitta en bostad. Mycket av bostadsbyggandet som har genomförts under de senaste åren har vilat på alltför riskabel grund. Enligt artikeln har det ofta handlat om […] Läs mer

Stigande räntor behöver inte vara negativt enligt förvaltare

I en tid av osäkerhet på världens finansmarknader så tillhör europeiska fastigheter de segment som klarat sig relativt väl och Pierre Toussain på kapitalförvaltaren ODDO BHF AM SAS ser flera skäl att investera i fastigheter i euroområdet, enligt en uppdragsartikel från Fonder Direkt. – Fastighetsbolagens operationella prestation är bra och de fundamentala förhållandena goda. Bolagen […] Läs mer

800 nya bostäder i Södra Råbylund

Byggnadsnämnden i Lund har gett klartecken till uppförandet av 800 nya bostäder, framförallt mindre hyresrätter, i Södra Råbylund. Att det handlar om byggnation av främst mindre hyresrätter har lett till viss kritik från närboende som befarar att fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter kommer att bli skev och att man därmed riskerar att skapa ett socialt […] Läs mer