Svenska Bostadsfonden inleder samarbete med Södertörns högskola « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden inleder samarbete med Södertörns högskola

Svenska Bostadsfonden, en av Sveriges snabbast växande aktörer inom direktinvestering i svenska bostadshyresfastigheter, inleder ett samarbete med Södertörns högskola med syfte att bredda kunskapen om fastighetsinvesteringar. Det första resultatet av samarbetet är en internetbaserad utbildning som riktar sig till såväl Svenska Bostadsfondens samarbetspartners som intresserade investerare.

Samarbetet mellan Svenska Bostadsfonden och Södertörns högskola baseras på de båda parternas gemensamma intresse av att nå ut med kunskap om fastighetsinvesteringar och det unika svenska systemet för hyressättning till en bredare publik. Dessutom visar det på den stora potentialen i samarbeten mellan det privata näringslivet och den akademiska världen.

Den internetbaserade utbildningen är utformad för att motsvara en grundkurs i fastighetsinvestering på universitetsnivå med betoning på svenska bostadshyresfastigheter. Utbildningen har utformats i samarbete med Ekonomie doktor Lars Vigerland som är lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola med inriktning bl.a. mot fastighetsekonomi med fokus på den svenska bostadshyresmarknaden.

– Det är mycket viktigt för oss att erbjuda ett gediget informationsunderlag till våra samarbetspartners och investerare som utgörs av finansiella rådgivare, institutionella investerare samt företag och privata investerare. Det här samarbetet gör det möjligt att utöka den servicen och säkerställa att all investering i våra fonder sker på ett korrekt sätt och med beaktande av att investeraren och dess rådgivare har rätt kunskap innan beslut om en investering tas, säger Johan Grevelius, kapitalmarknadschef på Svenska Bostadsfonden.

– Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur den akademiska världen och privata aktörer kan samarbeta för att nå ut med värdefull kunskap till en bredare publik. Den svenska marknaden för hyresbostäder är närmast unik i sitt slag, vilket gör den till ett mycket intressant forskningsområde, säger Lars Vigerland, lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola.

Den internetbaserade utbildningen är kostnadsfri och återfinns på www.fastighetsinvestering.nu/fastighetsakademi

För mer information vänligen kontakta någon av följande personer:
Johan Grevelius, Kapitalmarknadschef Svenska Bostadsfonden, Tel: +46 8 667 10 50, jgs@svenskabostadsfonden.se
Lars Vigerland, lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, Tel: +46 7 822 33 50, lvi@fek.su.se

Om Svenska Bostadsfonden
Svenska Bostadsfonden är den snabbast växande onoterade fastighetsfonden i Sverige med fokus på bostadsfastigheter och vänder sig till institutioner, företag och privatpersoner. Tack vare marknadens stabila och reglerade struktur har investeringar i bostadsfastigheter utvecklats bättre än börsen de senaste 20 åren samtidigt som aktier och andra fastighetsslag haft en betydligt högre risknivå. Svenska Bostadsfonden förvaltar idag 3 500 lägenheter fördelat på 19 orter och har cirka 2,5 miljarder kronor under förvaltning.

Om Södertörns högskola
Södertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. På Södertörns högskola studerar över 13 000 studenter på sammanlagt 60 utbildningsprogram. I Flemingsberg, 18 minuter med pendeltåget från Stockholms central, har vi vårt moderna och vackra campusområde.

Publicerad 30 oktober, 2013

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Många otydliga nyckeltal inom fastighetsvärlden

I fastighetsekonomiska sammanhang förekommer en del begrepp som ibland inte är lätta att hålla isär på ett tydligt och pedagogiskt sätt, ej heller för ekonomer och ekonomijournalister vad det verkar. Begreppen som driftsnetto, betalnetto, avkastning, direktavkastning och yield är nyckeltal som används för att kvalificera en enskild fastighet, ett fastighetsbestånd, eller ett helt fastighetsföretag, beroende […] Läs mer

Nytt bostadsområde i Årsta

Ett nytt bostadsområde i Årsta planeras. Det handlar om området kring pendelstationen Årstaberg i Stockholm, som idag mestadels utgörs av lätt industri och logistik. Här vill Söderport Fastigheter, som ägs av Sagax och Hemfosa, bygga 700 lägenheter. Söderport är tomträttshavare och erhöll markanavisning under förra året. Nu har bolaget och staden enats om ett förslag […] Läs mer

NCC bygger åt allmännyttan i Sundsvall

NCC bygger 37 lägenheter enligt på uppdrag av Mitthem som är Sundsvalls kommunala bostadsbolag. Ordern har lagts inom ramen för konceptet Kombohus som Sabo tagit fram. NCC är ett av bolagen som vunnit ramavtalet med Sabo som innebär att cirka 5 000 lägenheter kommer att byggas runtom i Sverige de kommande fyra åren. Läs mer

AFA Fastigheter vill förvalta sina bostäder i egen regi

AFA Fastigheter tar över förvaltningen av sina bostadsfastigheter. I och med detta säger bolaget upp förvaltningsavtalet med Savills. AFA Fastigheters förvaltningsorganisation får dock hösten på sig till förberedelser då avtalet med Savills löper till den 31 december 2013. AFA Fastigheter äger fastigheter i Stockholmsområdet för totalt 22 miljarder kronor varav drygt 800 miljoner utgörs av […] Läs mer

KPA Pension köper nyproduktion av NCC

NCC säljer nyproducerade fastigheter till KPA Pension, som är ett pensionsbolag för kommun- och landstingsanställda. Det rapporterar Fastighetsvärlden. Portföljen ligger i Aspudden, Barkaby och Ursvik och omfattar totalt 330 lägenheter. Än så länge är endast de 34 lägenheter som ligger i Barkaby byggda. De övriga fastigheterna kommer att färdigställas av NCC under 2014 och 2015. […] Läs mer

Norrköping omvandlar industrimark till bostäder

Norrköping är en stad som genomgått, och fortfarande genomgår, en förvandling från industristad till handels- och tjänstemannastad. Något som tydligt markerar denna process är de planer som finns på att uppföra 400 lägenheter i det välkända Industrilandskapet i Norrköping. Det är tre kvarter med stora rivningstomter som kan vara bebyggda om två år. Kommunens stadsbyggnadskontor […] Läs mer

Stendörren expanderar och får ny VD

Bostadsfastighetsbolaget Stendörren har på senare tid genomfört två större affärer, och därigenom förvärvat totalt 2 400 lägenheter. Dels genom en affär med Obligo, tidigare Acta, på 950 miljoner i Norrköping, dels genom ett förvärv på 350 miljoner från Tornet. Affären i Norrköping utgörs av sex fastigheter med 1 899 lägenheter, och affären med Tornet av […] Läs mer

Initiativ för att lösa bostadsfrågan

Bostadsfrågan blir en allt hetare potatis och på kort tid har två initiativ tagits som syftar till att utreda problemen och föreslå konkreta förslag och lösningar. Båda kommittéerna ska presentera sina respektive betänkanden före valet 2014. Det ena initiativet är en kommitté som leds av SEB-ekonomen Klas Eklund. Namnkunniga personer som ingår i kommittén är […] Läs mer

AMF river och bygger bostäder

AMF planerar att riva ett stort kontorskomplex i Marievik, strax utanför Hornstull i Stockholm. Anledningen är att lokalerna inte håller modern kontorsstandard. Istället tänker bolaget låta en bostadsutvecklare bygga bostadsrätter på tomten. Läs mer

Nordier: Ökande aktivitet på transaktionsmarknaden

Nordier bedömer transaktionsvolymen för årets tredje kvartal till cirka 25 miljarder kronor, vilket i jämförelse med samma period förra året innebär en ökning med 57 procent. Den största affären som kungjordes under perioden var Kungsledens förvärv av GE Capital Real Estates hela svenska fastighetsportfölj för 5,5 miljarder kronor. Läs mer

Bostadsministern: Bort med kommunala särkrav

Bostadsminister Stefan Attefall skriver i en debattartikel på DN Debatt att regeringen föreslår att de kommunala särkraven för byggande ska tas bort. Samtidigt ska energikraven i byggföreskrifterna skärpas. Som bakgrund till detta utspel finns Byggkravsutredningen, som visar att de kommunala särkraven innebär en ökning av byggkostnaderna med 10-15 procent. Läs mer