Svenska Bostadsfonden inleder samarbete med Södertörns högskola « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden inleder samarbete med Södertörns högskola

Svenska Bostadsfonden inleder ett samarbete med Södertörns högskola med syfte att bredda kunskapen om fastighetsinvesteringar. Det första resultatet av samarbetet är en internetbaserad utbildning som riktar sig till såväl Svenska Bostadsfondens samarbetspartners som intresserade investerare.

Den internetbaserade utbildningen är utformad för att motsvara en grundkurs i fastighetsinvestering på universitetsnivå med betoning på svenska bostadshyresfastigheter. Utbildningen har utformats i samarbete med Ekonomie doktor Lars Vigerland som är lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola med inriktning bland annat mot fastighetsekonomi med fokus på den svenska bostadshyresmarknaden.

– Det är mycket viktigt för oss att erbjuda ett gediget informationsunderlag till våra samarbetspartners och investerare som utgörs av finansiella rådgivare, institutionella investerare samt företag och privata investerare. Det här samarbetet gör det möjligt att utöka den servicen och säkerställa att all investering i våra fonder sker på ett korrekt sätt och med beaktande av att investeraren och dess rådgivare har rätt kunskap innan beslut om en investering tas, säger Johan Grevelius, kapitalmarknadschef på Svenska Bostadsfonden.

– Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur den akademiska världen och privata aktörer kan samarbeta för att nå ut med värdefull kunskap till en bredare publik. Den svenska marknaden för hyresbostäder är närmast unik i sitt slag, vilket gör den till ett mycket intressant forskningsområde, säger Lars Vigerland, lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola.

Den internetbaserade utbildningen är kostnadsfri och återfinns på www.fastighetsinvestering.nu/fastighetsakademi

Publicerad 27 november, 2013

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Ingela Edlund

LO vill satsa 15 miljarder på bostadsbyggnation

I en debattartikel i Fastighetssverige skriver LO att förbundet vill att staten skall införa en rad olika satsningar för att öka bostadsbyggandet och därigenom minska bostadsbristen. Framförallt föreslås en stimulansåtgärd om 15 miljarder kronor i form av ett ROT-avdrag som föreslås vara riktat speciellt mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter. Avdraget föreslås även omfatta befintliga […] Läs mer

Stockholm vill bygga ännu fler lägenheter

Stockholm stad meddelar i ett pressmeddelande att man höjer målsättningen för nybyggnation av bostäder till och med år 2030 från 100 000 till 140 000 bostäder. I den nya målsättningen, som benämns 20/40, skall 40 000 nya bostäder markanvisas mellan 2014 och 2018 varav 20 000 små bostäder. Till och med år 2022 skall 58 […] Läs mer

Allmännyttan försiktig i sina yrkanden

Årets förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsbolagen har inletts. Enligt ett pressmeddelande från Hyresgästföreningen så har 20 kommunala bolag inkommit med sina yrkanden. Siffrorna pekar på relativt låga yrkanden i år, 2,81 procent. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 3,3 procent i hyreshöjningar, skriver Fastighetsnytt. Läs mer

Fler affärer men minskande volym

Fastighetsnytt har utifrån siffror som Pangea tagit fram gjort en sammanställning av aktiviteten på transaktionsmarknaden hittills i år. En observation som tidningen gör är att den totala volymen för de första nio månaderna minskar något från föregående år, med 6,6 miljarder till 59,3 miljarder, det vill säga tio procent. Samtidigt har det gjorts fler affärer, […] Läs mer

stockholm

PP Pension säljer i Stockholms innerstad

Pressens Pensionskassa, PP Pension, har sålt tre fastigheter i Stockholm. I samtliga fall var köparna en bostadsrättsförening som bildats av hyresgästerna. Lägena är mycket centrala. Den ena fastigheten ligger i hörnet av Frejgatan och Sveavägen, den andra har adress Sveavägen 134 och den tredje ligger i hörnet av Kungstensgatan och Upplandsgatan. Läs mer