Svenska Bostadsfonden köper fastigheter i Skövde « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden köper fastigheter i Skövde

Svenska Bostadsfonden har den 29 november förvärvat och tillträtt fastigheterna Barrskogen 17, Barrskogen 18 och Lövskogen 1. Fastigheterna består av 81 lägenheter och har en total yta om 5 589 kvm varav 5 008 kvm är bostadsyta.

Säljare är Kapellet Fastighets AB och affären, som är genomförd i bolagsform, berör Svenska Bostadsfonden 11 AB. Legal rådgivare i affären var Bergman & Eek Advokat AB.

Kommentar Svenska Bostadsfonden
Förvärvet är vårt första i Skövde och även i Västra Götaland. Vi ser fram emot att denna investering öppnar upp för ytterligare expansion i länet. Säljaren överlämnar väl underhållna fastigheter till oss som vi ser fram emot att förvalta.

För mer information vänligen kontakta:
Lars Swahn, VD Svenska Bostadsfonden, Tel: +46 8 667 10 50,
E-post: lars.swahn@svenskabostadsfonden.se

Publicerad 27 november, 2013

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Ingela Edlund

LO vill satsa 15 miljarder på bostadsbyggnation

I en debattartikel i Fastighetssverige skriver LO att förbundet vill att staten skall införa en rad olika satsningar för att öka bostadsbyggandet och därigenom minska bostadsbristen. Framförallt föreslås en stimulansåtgärd om 15 miljarder kronor i form av ett ROT-avdrag som föreslås vara riktat speciellt mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter. Avdraget föreslås även omfatta befintliga […] Läs mer

Stockholm vill bygga ännu fler lägenheter

Stockholm stad meddelar i ett pressmeddelande att man höjer målsättningen för nybyggnation av bostäder till och med år 2030 från 100 000 till 140 000 bostäder. I den nya målsättningen, som benämns 20/40, skall 40 000 nya bostäder markanvisas mellan 2014 och 2018 varav 20 000 små bostäder. Till och med år 2022 skall 58 […] Läs mer

Allmännyttan försiktig i sina yrkanden

Årets förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsbolagen har inletts. Enligt ett pressmeddelande från Hyresgästföreningen så har 20 kommunala bolag inkommit med sina yrkanden. Siffrorna pekar på relativt låga yrkanden i år, 2,81 procent. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 3,3 procent i hyreshöjningar, skriver Fastighetsnytt. Läs mer

Fler affärer men minskande volym

Fastighetsnytt har utifrån siffror som Pangea tagit fram gjort en sammanställning av aktiviteten på transaktionsmarknaden hittills i år. En observation som tidningen gör är att den totala volymen för de första nio månaderna minskar något från föregående år, med 6,6 miljarder till 59,3 miljarder, det vill säga tio procent. Samtidigt har det gjorts fler affärer, […] Läs mer

stockholm

PP Pension säljer i Stockholms innerstad

Pressens Pensionskassa, PP Pension, har sålt tre fastigheter i Stockholm. I samtliga fall var köparna en bostadsrättsförening som bildats av hyresgästerna. Lägena är mycket centrala. Den ena fastigheten ligger i hörnet av Frejgatan och Sveavägen, den andra har adress Sveavägen 134 och den tredje ligger i hörnet av Kungstensgatan och Upplandsgatan. Läs mer