Svenska Bostadsfonden 14 AB offentliggör prospekt « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden 14 AB offentliggör prospekt

Svenska Bostadsfonden 14 AB har per den 24 maj 2016 fått prospektet för nyemission av A-aktier godkänt av Finansinspektionen

Prospektet återfinns i sin helhet här.

Teckningsperiod för emissionen börjar den 30 maj och pågår till och med den 23 juni 2016. Likviddag är den 8 juli 2016.

Fonden kommer att förvaltas av Svenska Bostadsfonden Management AB som står under Finansinspektionens tillsyn som auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). Svenska Bostadsfonden 14 AB avser notera A-aktierna på NGM Nordic AIF i samband med avslutad emission.
En notering på NGM Nordic AIF kommer att möjliggöra en placering av aktierna i ett Investeringssparkonto (ISK) eller i en Kapitalförsäkring (KF).

För ytterligare information hör gärna av er till oss.

Kirsi Siegfrids, Investerarrelationer, telefon 08-518 017 68, kss@svenskabostadsfonden.se
Jeanette Sundberg, Investerarrelationer, telefon 08-518 004 25, jsg@svenskabostadsfonden.se
Oscar Swahn, Portföljförvaltare, telefon 08-518 004 27, osn@svenskabostadsfonden.se

Publicerad 25 maj, 2016
seminar

Svenska Bostadsfonden lanserar ny börsnoterad fond – välkommen till ett av våra seminarier!

Svenska Bostadsfonden erbjuder fastighetsfonder som direktinvesterar i svenska bostadshyreshus i stabila svenska orter. Bolagets fonder förvaltar idag 3 500 lägenheter på sammanlagt 21 orter. Förvaltningen sköts från våra fem kontor i Luleå, Stockholm, Jönköping, Kalmar och Malmö. De första åtta fonderna har avvecklats med en genomsnittlig avkastning på investerat kapital om drygt sju procent per […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar