Svenska Bostadsfonden 14 AB noteras på NGM Nordic AIF « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden 14 AB noteras på NGM Nordic AIF

Tack vare en ny lag om förvaltning av alternativa investeringsfonder kommer Svenska Bostadsfonden framöver att kunna erbjuda investeringar i noterade fonder. Först ut är Svenska Bostadsfonden 14 AB som noterats på Nordic AIF, vilket gör det möjligt att investera i fonden via investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

Den 13 juni beslutade Nordic Growth Markets noteringskommitté att godkänna ansökan om att notera Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) vid Nordic AIF. Första handelsdag var den 25 juli, och aktien kommer att handlas under kortnamnet SB14 A.

Fonden, som klassas som en alternativ investeringsfond, har samma upplägg som Svenska Bostadsfondens tidigare fonder och kommer alltså att investera i bostadsfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Bolagets åtta första fonder har levererat en genomsnittlig avkastning om drygt sju procent per år och målsättningen är att även Svenska Bostadsfonden 14 ska leverera en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Fonden står under Finansinspektionens tillsyn, vilket är positivt för investerarna då detta syftar till att bevaka deras intressen. Förvaltningen kommer att skötas av Svenska Bostadsfonden Management AB som har varit verksamt sedan 2003 och har ett bestånd som uppgår till cirka 3 500 lägenheter i Sverige.

– Noteringen är ett viktigt steg för bolaget men även för våra investerare som, genom noteringen, har möjlighet att placera investerat kapital på ISK-konto och i kapitalförsäkringar. Denna möjlighet har varit en klart bidragande anledning till det stora intresset för den första nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ), som blev en av koncernens mest framgångsrika emissioner riktade till privatpersoner, säger bolagets VD, Lars Swahn. Fonden har initialt en kapacitet att förvärva fastigheter för cirka 200 mkr.

Publicerad 31 augusti, 2016

Stark ökning av antalet påbörjade lägenheter

Under det första kvartalet 2016 påbörjades 16 250 nya lägenheter, vilket är en ökning med 46 procent jämfört med samma period 2015, enligt siffror från SCB. Ökningen i endast flerbostadshus är 50 procent och småhusbyggandet ökade med 29 procent. Även påbörjad ombyggnation av flerbostadshus gav ett tillskott om cirka 800 nya lägenheter under 2016, vilket […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

600 miljoner till Rikshem

Fjärde AP-fonden och AMF, som äger Rikshem, har via ett aktieägartillskott investerat 600 miljoner kronor i bolaget för att finansiera förvärv och investeringar i nyproduktion och ombyggnation som ska påbörjas under 2016. Rikshems målsättning är att nå ett bestånd värt 50 miljarder kronor jämfört med dagens 34 miljarder. Läs mer

Åtgärder krävs för att säkra finansieringen av bostadsproduktionen

I en krönika i Fastighetsnytt skriver Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH, om hur stat och kommun tidigare haft en mer aktiv del i att finansiera bostadsbyggandet i Sverige. Från 1940-talet fram till tidigt 90-tal tillhandahölls ofta kommunal borgen samt statliga ränte- och investeringsbidrag för att skaffa riskkapital till byggprojekten. Detta gjorde också att […] Läs mer

Brittiska BBC skriver om bostadsbristen i Stockholm

“The city with 20-year waiting lists for rental homes” lyder rubriken på BBCs artikel om bostadssituationen i Stockholm. Artikeln lyfter bland annat fram den långa bostadskön och den osäkra andrahandsmarknaden. ”There’s a hidden reason so many Stockholm renters go for Nordic minimalist interiors. In a capital gripped by an acute housing shortage, it’s no fun […] Läs mer

Kraftigt ökande bostadsbrist – men även ökat byggande

240 av landets 290 kommuner rapporterar brist på bostäder enligt en undersökning av Boverket, vilket är 30 procent fler än förra året. Samtidigt ökar bostadsbyggandet och enligt Boverkets prognos kommer det att påbörjas 61 500 bostäder nästa år jämfört med 48 600 under 2015. Även det allmännyttiga bostadsbeståndet ökar för andra året i rad. För […] Läs mer

Victoria Park vill förtäta befintligt bestånd

Utöver arbetet med nyförvärv ser Victoria Park även goda möjligheter att förtäta sitt befintliga bestånd, rapporterar Fastighetsvärlden. I Ryd i Linköping ser man exempelvis en möjlighet att utnyttja parkeringsytor och på så vis skapa cirka 800 nya bostäder. Bolaget gör även bedömningen att kunna skapa 180 nya bostäder i Tensta samt 200 bostäder i bolagets […] Läs mer