Svenska Bostadsfonden 14 AB beslutar att genomföra nyemission « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden 14 AB beslutar att genomföra nyemission

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB har beslutat att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med emissionen är att öka ägarspridningen samtidigt som de uppsatta målen för fastighetsförvärv uppnås. Emissionslikviden som tillfördes i juli 2016 är i stort sett fullinvesterad.

Nyemissionen i sammandrag:
• Emissionen skall omfatta högst 2 000 aktier av serie A.
• Emissionskursen är 50 500 kronor per aktie.
• Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 101 miljoner kronor.
• Teckningstiden är 30 januari 2017 – 17 februari 2017.
• Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

Publicerad 23 december, 2016

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Nybyggnation för 420 miljoner i Tyresö

NCC och Tyresö Bostäder AB kommer att bygga 6 nya fastigheter om 206 hyreslägenheter samt ett parkeringshus och kontorslokaler i kvarteret Hasselbacken i Tyresö. De nya bostäderna kommer att byggas i kvarteret Hasselbacken där tidigare bebyggelse har rivits. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in under sommaren 2018, och projektet i sin helhet kommer att […] Läs mer

Fastighetsägarna vänder sig direkt till hyresgäster efter strandade förhandlingar

Efter strandade hyresförhandlingar för 38 000 lägenheter i Växjö har Fastighetsägarna Syd valt att vända sig direkt till hyresgästerna och skickat ut hyresavier med höjd hyra, rapporterar Fastighetsnytt. Hyresgästerna får välja att betala den gamla hyran eller en ny högre hyra för att ”behålla den standard, service och det underhåll” som fastigheterna har i dagsläget. Läs mer

Rikshem säljer byggrätter

Rikshem säljer sina byggrätter avseende området Fredriksdal i Helsingborg till K-fastigheter som planerar att bygga 185 lägenheter i området. Samtidigt undersöker Rikshem möjligheten att producera fler nya bostäder i området. Läs mer

Bostadsfrågan i skymundan

I Novus senaste undersökning av vilka politiska frågor som väljarna tycker är viktigast hamnar bostadsfrågan först på tionde plats. I en artikel i Fastighetsnytt ställer sig Tomas Pousette på Svensk Ekonomianalys frågan om varför bostadsfrågan inte rankas högre av väljarna. Läs mer

Befolkningsprognoserna blir allt osäkrare

Boverkets beräkningar över hur många nya bostäder som behövs för att komma till rätta med bostadsbristen grundar sig på befolkningsprognoser. Det har dock aldrig varit svårare att göra befolkningsprognoser än idag, vilket framför allt beror på att invandringen har blivit alltmer avgörande, och detta är en mycket svårförutsägbar faktor. Det skriver Maria Pleiborn, seniorkonsult och […] Läs mer