Svenska Bostadsfonden 14 AB är öppen för teckning « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden 14 AB är öppen för teckning

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB har beslutat att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med emissionen är att öka ägarspridningen samtidigt som de uppsatta målen för fastighetsförvärv uppnås.

Nyemissionen i sammandrag:

  • Emissionen skall omfatta högst 3 248 A-aktier
  • Emissionskursen är 51 000 kronor per aktie
  • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 165 648 000 kronor
  • Teckningstiden är 22 maj 2017 till och med 16 juni 2017
  • Sista likviddag är den 28 juni 2017
  • Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB

Detta är den sista emissionen i SBF 14 och vi bedömer idag att vi kommer ha fastigheter för cirka 500 Mkr i fonden när vi investerat allt kapital. För att teckna aktier i aktuell emission kontakta din finansiella rådgivare eller Svenska Bostadsfonden.

Välkommen till våra event!

Stockholm
Tisdag 23 maj – Kvällsseminarium
Tisdag 30 maj – Lunchseminarium
Torsdag 1 juni – Kvällsseminarium

Örebro
Tisdag 30 maj – Kvällsseminarium

Uppsala
Onsdag 31 maj – Kvällsseminarium

Malmö
Torsdag 1 juni – Lunchseminarium

Helsingborg
Torsdag 1 juni – Kvällsseminarium

Linköping
Måndag 12 juni – Kvällsseminarium

 

Jönköping
Tisdag 13 juni – Kvällsseminarium

Publicerad 23 maj, 2017

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

LO bildar fastighetsbolag

LO-bolaget Bantorget Egendom bildar tillsammans med sju stycken LO-förbund Bantorget Hyresbostäder, rapporterar Fastighetsnytt. Bolaget har en förvärvskapacitet om mellan 2 – 3 miljarder kronor och gör nu sin första affär genom ett förvärv av 166 nybyggda hyresbostäder i Malmö. Säljare är Riksbyggen. Läs mer

Är kulmen på bostadsbyggandet nådd?

En ny rapport från Lantmäteriet visar att det byggdes 18 procent fler nya bostäder under 2016 jämfört med 2015, rapporterar Fastighetsnytt. Den största procentuella ökningen stod Gotland för där bostadsbyggandet ökade med 141 procent och på andra plats hamnade Värmland med en ökning om 74 procent. Läs mer