Svenska Bostadsfonden 12 förlänger teckningstiden « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden 12 förlänger teckningstiden

Teckningsperioden för den pågående emissionen i Svenska Bostadsfonden 12, som troligtvis är den sista med nuvarande fondstruktur, har förlängts till och med den 14 november med sista likviddag 21 november. Det gör det möjligt för ännu fler företag och privatpersoner att investera direkt i svenska hyreshus redan i år.

Fonden har redan förvärvat 257 lägenheter, vilket innebär att den är fullinvesterad till 80 procent. Möjligheterna bedöms därför som goda att uppnå full investering i fonden relativt skyndsamt efter att teckningsperioden avslutats.

På grund av ett nytt EU-direktiv kommer Svenska Bostadsfondens nuvarande struktur i form av ett publikt aktiebolag per fond att förändras, och detta är skälet till att Svenska Bostadsfonden 12 blir den sista fonden enligt denna beprövade modell. Bolaget ställer sig dock positivt till förändringen och ämnar presentera en ny fondstruktur så snart det är möjligt.

Publicerad 27 oktober, 2014
Euro

Europeiska fonder på fortsatt frammarsch

Den positiva utvecklingen för onoterade fastighetsfonder i Europa fortsätter enligt INREV Q2 2014 Quarterly Index. Totalavkastningen om 1,31% från första kvartalet ökade till 2,66% under det andra kvartalet. Detta berodde till stor del på värdetillväxten som bidrog med en ökning om 1,81%. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Sundsvall

Gimmel köper fastigheter i Sundsvall

Gimmel Fastigheter har köpt fastigheter i Sundsvall för 270 miljoner kr. Affären omfattar närmare 480 lägenheter om sammanlagt 320 000 kvadratmeter. Fastigheterna, Härsta 9:3, Västland 26:39 samt Sundsbruk är belägna 6-7 kilometer norr om Sundsvall. Läs mer

Stendörren åter på börsen via omvänt förvärv

Stendörrens kommersiella fastigheter går enligt Fastighetsvärlden in på börsen via ett omvänt förvärv av First North-bolaget Header Compression Sweden Holding AB. Stendörrens fastighetsbestånd värderas till två miljarder kr och förvärvet sker genom en kvittningsemission om 68,6 miljoner aktier. Läs mer

Graflunds blir en del av D. Carnegie & Co

När D. Carnegie & Co under sommaren förvärvade ett stort fastighetsbestånd från Obligo förvärvade man även förvaltningsorganisationen Graflunds vilka kommer att sköta förvaltningsuppdraget för samtliga fastigheter inom koncernen från och med den 1 oktober. Beståndet omfattar 3 900 lägenheter samt en del kommersiella lokaler. Läs mer

Hans Lind

KTH-professor vill främja mångfalden på bostadsmarknaden

I en krönika i Fastighetsnytt resonerar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, kring vikten av att veta hur vi ska bygga attraktiva städer. Han pekar på en trend inom stadsplanering som går ut på att man helt enkelt tittar på marknaden och ser vilka egenskaper som genererar dyra bostäder och använder detta som riktmärke […] Läs mer