Svenska Bostadsfonden 1-7 gav investerarna 7 procent i årsavkastning – trots finanskrisen « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden 1-7 gav investerarna 7 procent i årsavkastning – trots finanskrisen

Fastighetsfondens sju första fonder har nu gått i mål. Trots att de har verkat under en period med kraftig finansiell turbulens levererade de en genomsnittlig årsavkastning om 7 procent med en betydligt stabilare utveckling än aktiemarknaden.

När Svenska Bostadsfonden lanserade sin första fond år 2004 lyfte bolaget fram stabiliteten hos hyresbostadsfastigheter jämfört med börsen som ett tungt vägande argument. Och när de sju första fonderna nu genomgår exit och behållningen betalas ut till investerarna är det tydligt att stabiliteten verkligen har varit en fördel.

– Under de här åren har vi i princip upplevt två omfattande finanskriser, dels den som inleddes med Lehmankraschen 2008 och därefter turbulensen kring Grekland och eurozonen. Trots det har våra fonder utvecklats mycket stabilt, vilken verkligen har uppskattats av våra kunder. Många har sett det som något av en försäkring i det totala sparandet då fastighetsmarknaden för bostäder har levererat positiv avkastning samtliga år förutom 2008, säger Svenska Bostadsfondens kapitalmarknadschef Johan Grevelius.

Real avkastning i linje med målsättningen
På grund av den kraftiga turbulensen på de finansiella marknaderna blev den genomsnittliga årsavkastningen för fond 1-7 omkring 7 procent med en variation mellan 3,5 och 12 procent för de individuella fonderna. Resultatet är något lägre än målsättningen då fonderna lanserades, men med tanke på omständigheterna tycker Johan Grevelius att det finns goda skäl att vara nöjd med utfallet.

I nedan tabell redovisas hur stora totalavkastningar blivit fördelat per fond:

– Vi har inte riktigt nått upp till de 8-10 procent i årlig avkastning som vi siktade på, men samtidigt har utvecklingen på marknaderna varit unik med närmast brutala svängningar på aktiemarknaderna som våra investerare har varit förskonade från. Dessutom har inflationen legat nära noll vilket innebär att den reala avkastningen faktiskt ligger i linje med den förväntade, och det är ju egentligen det viktigaste måttet.

Turbulensen på de finansiella marknaderna är också en viktig anledning till att vissa av fondernas avveckling har tagit längre tid än förväntat.

– Vi hade en period där bankerna var väldigt restriktiva i sin utlåning, och då var det svårt för köparna att få den nödvändiga finansieringen på plats. Men det senaste året har vi sett hur utvecklingen vänt åt motsatt håll då allt fler, inklusive bankerna, har upptäckt stabiliteten som finns hos hyresbostadsfastigheter. Under 2014 omsatte marknaden hela 40 miljarder, så jag är övertygad om att det finns goda möjligheter för oss att både köpa och sälja i framtiden.

Stor bredd bland köparna
Svenska Bostadsfonden är något av pionjärer då deras fonder gör det möjligt för såväl privatpersoner, företagare och institutioner att investera direkt i hyresbostadsfastigheter på ett betydligt enklare sätt än vad som tidigare var möjligt. Bredden bland bolagets investerare har även en motsvarighet bland de köpare som tagit vid när fastigheterna i fond 1-7 avyttrades.

– Vi har sålt till såväl nybildade bostadsrättsföreningar som privata fastighetsbolag och pensionsfonder. I vissa fall har Svenska Bostadsfondens institutionella fond samt systerfonder stått som köpare, och då har vi varit noga med att genomföra två oberoende värderingar för att säkerställa marknadspriset. Den här bredden bland köparna visar på det stora intresse som finns kring hyresbostadsfastigheter idag, och jag tror inte att det kommer att minska de kommande åren, säger Johan Grevelius.

Möjlighet att fortsätta investeringen i fond 12
De investerare som nu får sitt kapital utbetalt i februari från fond 2-7 funderar troligtvis över framtida placeringar, och Johan Grevelius berättar att det finns en smidig lösning för de som vill fortsätta att investera i hyresbostadsfastigheter.

– För de av våra investerare som vill ge oss ett fortsatt förtroende finns möjlighet att investera i fond 12 via en extraemission som är öppen till och med den 27 februari. Fonden har idag 160 miljoner i eget kapital, och det motsvarar ett fastighetsbestånd värt mer än 400 miljoner när den är fullinvesterad. Fond 12 kommer därmed sannolikt att bli vår största privatfond någonsin.

Svenska Bostadsfonden 12 kommer även att vara den sista av bolagets privatfonder som erbjuder en lägre reavinstskatt. Framtida fonder kommer nämligen att behöva noteras på grund av nya regelverk vilket gör att denna skattefördel försvinner.

– Vi ser i princip positivt på dessa regelförändringar då de har tillkommit för att öka spararnas trygghet, men samtidigt är det ett bra läge att investera i fond 12 på grund av dess skattefördelar, avslutar Johan Grevelius.

—-
Är du intresserad av att investera i aktuell emission?
Kontakta Johannes Luiga, 08 -518 01 747, jla@svenskabostadsfonden.se

Publicerad 28 januari, 2015

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Johan Ericsson

Stark svensk transaktionsmarknad

Den svenska transaktionsmarknaden är stark. Det konstateras i Fastighetssverige som var på plats på Fastighetsmarknadsdagen som samlade branschens ledande företrädare. Johan Ericsson från Catella menade att aktiviteten påminner om den 2006 och 2007, och Tom Lindahl från JLL Tenzing Capital Markets fyllde i: Läs mer

Örebro

Heimstaden köper Ståhls

Heimstaden köper hela Ståhls fastighetsbestånd i årets tredje största fastighetsaffär. Det är totalt 334 000 kvadratmeter bostäder som byter ägare. Enligt Fastighetsvärldens bedömning är det underliggande fastighetsvärdet 3, 7 miljarder och tillträdet är planerat till årsskiftet 2014/2015. Affären förhandlades off market. Läs mer

Nacka säljer skolor och äldreboenden till Rikshem

Nacka kommun säljer fastigheter för 1,8 miljarder till Rikshem efter en exklusiv process. Portföljen är blandad och består av skolor, äldreboenden och förskolor. Rikshem har som en del av affären åtagit sig att bygga 500 hyresrätter. Det innebär att den totala investeringen för bolaget, när de tänkta hyresrätterna är färdigställda, uppgår till 3,4 – 3,5 […] Läs mer

SCB: Fler lägenheter påbörjas

Enligt Statistiska Centralbyrån påbörjades 23 procent fler lägenheter under de tre första kvartalen 2014 jämfört med samma period förra året. I absoluta tal är siffrorna 25 900 lägenheter 2014 mot 21 607 2013. Läs mer

Stockholm, default, property

Miljonprogrammen är attraktiva

På Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm i november diskuterades investeringar i miljonprogrammen. Enligt Fastighetssverige menar deltagarna att det stora beståndet av bostäder från 60- och 70-talen har blivit hett bland investerare. Läs mer

Oscar Properties och Carlyle omvandlar knäckebrödsbageri

Oscar Properties och Carlyle bildar ett gemensamt bolag som förvärvar det gamla knäckebrödsbageriet på Kvarnholmen i Nacka. Fastigheten ligger högt belägen med utsikt över Stockholms inlopp och ska byggas om till 114 lägenheter. Säljare är Kvarnholmen Utvecklings AB som ägs gemensamt av JM, Peab och Folksam. Läs mer