Stort inflöde av nytt kapital i Svenska Bostadsfonden « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Stort inflöde av nytt kapital i Svenska Bostadsfonden

Sedan starten 2003 har Svenska Bostadsfonden vuxit stadigt, och idag är företaget Sveriges största direktägande fond som endast investerar i hyreshus. Även tillgångarna under förvaltning har ökat successivt och uppgår idag till omkring 2,5 miljarder kronor.

Trots den snabba tillväxten märks ingen stagnation, utan snarare ett stabilt ökande intresse från såväl välrenommerade institutionella aktörer som företagare och privatpersoner. Den senaste fonden som just har stängts, Svenska Bostadsfonden 11, blev rekordstor med hela 150 miljoner kronor i eget kapital vilket motsvarar en förvärvskapacitet på 400 msek. Detta stora förtroende för vår förmåga att äga och förvalta bostadsfastigheter är givetvis glädjande, och vi vill därför passa på att ta tillfället i akt att hälsa både nya och gamla investerare välkomna som delägare!

För de som inte haft möjligheten att investera hos oss tidigare, eller som vill öka på sitt innehav, har vi nu öppnat Svenska Bostadsfonden 12 för teckning. Kontakta din finansiella rådgivare eller oss direkt om du önskar investera eller veta mer om varför allt fler väljer Svenska Bostadsfonden som sin partner inom investeringar i svenska hyreshus. Sista teckningsdag för aktuell emission är 17 maj.

Klicka här för att beställa mer information om aktuell emission

Publicerad 26 mars, 2013

Svenska Bostadsfonden uppskattad fastighetsvärd

I en artikel i Norrländska Socialdemokraten som publicerades i början av året intervjuades ett flertal boende i de fastigheter som sålts av Luleås kommunala bostadsbolag till flera olika privata aktörer under 2000-talet. En av dessa aktörer var Svenska Bostadsfonden. De intervjuade hyresgäster som bor i Svenska Bostadsfondens lägenheter tycker sig inte ha upplevt någon som […] Läs mer

Veidekke och Alecta vill bygga nytt

Veidekke Bostad har startat ett samriskbolag tillsammans med pensionsföretaget Alecta med syfte att nyproducera bostads- och hyresrätter. Det nya bolaget, som fått namnet Convea, kommer främst att agera inom de tre storstadsregionerna Mälardalen, Västra Sverige och Skåne. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Rikshem säljer till Olov Lindgren

Rikshem har enligt Fastighetsvärlden sålt två bostadsfastigheter belägna i Stockholm till Byggnadsfirma Olov Lindgren AB. Fastigheterna, som är belägna i området Stadshagen, består av totalt 48 lägenheter och har en total area om cirka 2 000 kvadratmeter. Läs mer

Utförsäljning av fyra fastigheter i Örkeljunga

Det kommunalägda fastighetsbolaget Örkelljungabostäder har sålt fyra fastigheter med 156 lägenheter till Svedulf Fastighets AB för 55 miljoner kronor. Den uthyrningsbara arean för fastigheterna uppgår till 10 500 kvadratmeter. Anledningen till försäljningen är att Örkelljungabostäder vill frigöra kapital för att kunna producera nya bostäder. Läs mer

Bostadsfastigheter utvecklades bäst under 2012

Enligt IPDs årliga fastighetsindex uppgick värdeökningen för svenska fastigheter till 1,2 procent under 2012. Bostadsfastigheter var den fastighetstyp som utvecklades bäst med en uppgång om 2,7 procent medan industrifastigheter tappade 2,2 procent under året. Totalavkastningen under året präglades enligt IPD av stabilitet, och uppgick till 6,7 procent respektive 4,9 procent för de ovan nämnda fastighetstyperna. Läs mer

Höga byggpriser hämmar nyproduktionen

Enligt siffror från Eurostat, Eus statistiska centralbyrå, ligger de nordiska byggpriserna i topp i hela Europa. Högst är priserna i Norge och Sverige med byggprisindex om 172 respektive 168 jämfört med EU-genomsnittet om 104. Finland har dock anmärkningsvärt lägre priser och ett byggprisindex om 115. Läs mer

Betydligt färre ombildningar under 2012

Enligt statistik från konsult- och informationsföretaget Hittabrf.se minskade ombildningarna till bostadsrätt betydligt under 2012. Endast 5 300 hyresrätter ombildades till bostadsrätter under året vilket motsvarar en nedgång om hela 30 procent jämfört med året innan. Hela 95 av de 222 ombildningar som genomfördes under året gjordes i Stockholms län. Läs mer

Sverige topprankat av utländska investerare

Andelen av de europeiska investerarna som anser att Sverige är en mer attraktiv marknad än andra europeiska länder har ökat betydligt det senaste året. Enligt en rapport från Ernst & Young Real Estate ökade siffran från 78 procent 2011 till hela 96 procent. Av dessa ansåg 50 procent att Sverige är en mycket attraktiv marknad. Läs mer

Stor utförsäljning på gång på Gotland

Region Gotland och Gotlandshem behöver få loss kapital för att kunna bygga en ny sporthall och en gymnasieskola, och förbereder därför försäljningen av 17 fastigheter för grupp- och äldreboenden. Fastigheterna är belägna ibland annat Visby, Slite, Hemse och Klintehamn. Fastighetsvärlden bedömer att fastighetsbeståndet är värt omkring 500 miljoner kronor. Läs mer

Attefall vill förenkla och standardisera

Sverige har haft ett mycket lågt bostadsbyggande de senaste 20 åren jämfört med andra OECD-länder, men det vill bostadsminister Stefan Attefall ändra på. Vid Fastighetsvärldens seminarium ”Stockholm 2013 – Recept för framtiden” betonade han förenkling av byggprocessen och ökad standardisering som två möjliga sätt att höja takten inom nyproduktion. Läs mer

renovera, construction, bygg

Sigtunahem renoverar för en miljard

Sigtunahem storstatsar på renovering av sina befintliga hyresrätter. Planen är enligt Fastighetssverige att bygga om 350 lägenheter per år till utgången av 2017, och 250 lägenheter år 2018. Kostnaden beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor. Genom att föra en dialog med hyresgästerna anser sig Sigtunahem ha hittat en modell som gynnar både bolaget och dess […] Läs mer

default

KAB Fastigheter bygger nytt i Lidköping

Fastighetsbolaget KAB Fastigheter kommer att påbörja uppförandet av 54 trygghetsanspassade lägenheter i Lidköping under april månad. Projektet består av två huskroppar som sammanbinds av verksamhetslokaler som hyrs ut till Lidköpings kommun. Själva byggnationen kommer att utföras av entreprenören Calles Bygg. Läs mer

default property

Sölvesborg storsatsar med 1 000 nya bostäder

Enligt Fastighetssverige sjuder det av aktivitet i Sölvesborg som planerar för inte mindre än 1 000 nya bostäder. I Ljungaviken planeras en helt ny stadsdel med 600 nya bostäder och i Siretorp väster om Sölvesborg har en detaljplan utarbetats för 64 friliggande villor. Dessutom planeras 400 lägenheter, butiker, konferenshotell och en marina i hamnen. Läs mer

Samarbete i Stockholm snabbar upp nyproduktionen

Fastighetsnytt rapporterar att ett samarbete mellan de tre fastighetsföretagen Väsbyhem, Veidekke Bostad och BoKlok är utformat för att minska försäljningsrisken och på så sätt väsentligen snabba upp nyproduktionen av radhus och kedjehus för äganderätt i Upplands Väsby. Läs mer

Byggvesta får bygga 1 000 lägenheter i Uppsala

Uppsala kommun har tecknat en avsiktsförklaring om uppförandet av 1 000 lägenheter i Uppsala under de kommande fem åren med Byggvesta. Byggvesta vann tillsammans med Utopia arkitekter en markanvisningstävling som utlysts, och priset var just markanvisning för byggnation samt en avsiktsförklaring om ett långsiktigt samarbete med Uppsala kommun. Läs mer