Största emissionen i Svenska Bostadsfondens 10-åriga historia « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Största emissionen i Svenska Bostadsfondens 10-åriga historia

Den aktuella emissionen till i Svenska Bostadsfonden 12 kommer att bli den största någonsin som genomförts av Svenska Bostadsfonden inom privatmarknaden och blir därmed ytterligare en milstolpe i företagets tioåriga historia. Fonden kommer att ha en kapacitet att förvärva fastigheter värda cirka 600 miljoner kr.

– Under de drygt 10 år som Svenska Bostadsfonden har varit aktivt som företag har fonderna visat med tydlighet att direktinvestering i svenska hyreshus utgör en stabil långsiktig placering med låg risk och god riskjusterad avkastning. Hittills har samtliga drygt 4000 investerare fått positiv avkastning även om avkastningen har varierat mellan olika fonder, säger Svenska Bostadsfondens kapitalmarknadschef Johan Grevelius.
Johan Grevelius ser även positivt på framtiden när det gäller direktinvestering i svenska hyreshus.
– Den obalans som har funnits, och som fortfarande finns, mellan tillgång och efterfrågan på hyreslägenheter i attraktiva områden i Sverige gör att vi ser ett fortsatt stor och trygg avkastningspotential även under de kommande åren. Svenska Bostadsfonden kan utgöra en viktig del i en diversifierad portfölj som gör portföljen mindre känslig för bland annat utvecklingen på de globala aktiemarknaderna.

Publicerad 27 mars, 2015
Lars Swahn 245px

Svenska Bostadsfonden erhåller tillstånd från Finansinspektionen

Svenska Bostadsfonden har fått tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder inom ramen för AIFM-direktivet. Därmed är bolaget en av de första fastighetsfonderna som får AIFM-licens. AIFM-direktivet syftar till att EU:s medlemsstater ska ha gemensamma regler för alternativa investeringsfonder, vilket omfattar Svenska Bostadsfonden Managements verksamhet. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Fastigheter – en eftertraktad investering

Sverrir Thòr skriver i en artikel i Fastighetsnytt att Riksbankens beslut att införa negativ ränta talar för att 2015 kommer att bli ett nytt rekordår för aktiviteten på transaktionsmarknaden, något som även Newsec förutspår i rapporten Nordic Property Outlook. Man skriver också i rapporten att totalavkastningen på svenska fastigheter troligen kommer att vara fortsatt hög […] Läs mer

Ökat bostadsbyggande under 2014

Preliminära uppgifter från SCB visar att 38 500 lägenheter började byggas under 2014 jämfört med 30 402 lägenheter under 2013, vilket innebär en ökning med 27 procent. I flerbostadshus påbörjades 30 100 lägenheter, en ökning med 26 procent, och i småhus påbörjades 8 400 lägenheter, en ökning med 27 procent från 2013. Läs mer

Sju vinnare får bygga i unik stadsdel i Helsingborg

350 nya lägenheter ska byggas i Oceanhamnen i Helsingborg och nu har de sju vinnande förslagen i markanvisningstävlingen presenterats. Oceanhamnen med sitt unika läge med utsikt över Öresund förvaltas av Helsingborgs Stads Mark- och Exploateringsenhet (MEX) som i höstas anordnade en markanvisningstävling för bostäder i stadsdelen. Läs mer

Bostäder ökar mest

IPD:s fastighetsindex visar att totalavkastningen ökade från 6,8 procent till 8,1 procent mellan 2013 och 2014, och direktavkastningen steg från 4,9 procent till 5,1 procent. Inom bostäder var värdestegringen högst, 4,5 procent, följt av kontor med 3,7 procent. Industrifastigheter backade med -0,4 procent. Läs mer

Andel privat ägande i miljonprogrammen ökar

Fastighetsvärlden har i sitt senaste nummer gjort en kartläggning av miljonprogrammen i Sveriges 23 största kommuner. Det handlar om 191 500 lägenheter i fastigheter byggda mellan 1965 och 1974. 60 procent av beståndet är nu i privat ägo och den siffran kan enligt Fastighetsvärlden komma att öka då många kommuner kan tänka sig ytterligare försäljningar […] Läs mer