Stor osäkerhet kring statistiken över bostadsbyggandet « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Stor osäkerhet kring statistiken över bostadsbyggandet

I en artikel i Fastighetsnytt skriver Tomas Pousette om hur statistiken över bostadsbyggandet i Sverige ofta är missvisande på grund av rutinerna kring kommunernas inrapportering av antalet påbörjade bostäder.

Under det första halvåret 2016 påbörjades 33 950 nya lägenheter enligt SCB. SCBs siffror är dock alltid uppjusterade för att kompensera för den eftersläpning som föreligger i inrapporteringen av bostadsbyggandet. I år var siffran för den uppjusteringen 32 procent och det egentliga antalet inrapporterade nybyggnationer var alltså endast 25 700.

Siffran för uppjustering har under de senaste 15 åren pendlat mellan 23 och 42 procent men har enligt Pousette ofta varit alltför liten eller alltför stor, vilket gör att statistiken över bostadsbyggandet blir missvisande. Pousette efterlyser därför en skärpning från SCBs sida och av inrapporteringen från kommunerna för att få en mer exakt statistik över hur byggnadstakten förändras.

Publicerad 27 oktober, 2016

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Den svenska fastighetsmarknaden mot nya rekordnivåer

Enligt den senaste upplagan av Newsecs Property Outlook ser 2016 ut att bli ett rekordår för den svenska fastighetsmarknaden med en transaktionsvolym om 180 – 190 miljarder kronor. Den kraftigt ökade efterfrågan på bostäder i framförallt storstäderna håller på att förändra den svenska fastighetsmarknaden i grunden. Läs mer

Stort antal miljardaffärer under 2016

Enligt siffror från Pangea Property Partners uppgår antalet miljardaffärer på fastighetsmarknaden till 25 stycken hittills under 2016, rapporterar Fastighetsnytt. I de siffrorna finns Blackstones köp av en kontrollpost i D. Carnegie samt Inteas köp av fastigheter från Blackstone inkluderade. Läs mer

Blackstone planerar fortsatta affärer i Sverige

Michael Swank som är ansvarig för amerikanska Blackstones fastighetsinvesteringar i Norden var en av talarna på ett internationellt investerarseminarium under Business Arena Stockholm i september. Blackstone har under de senaste åren investerat cirka 40 miljarder kronor på den nordiska fastighetsmarknaden och enligt Swank kommer bolaget att fortsätta sina investeringar i Norden, rapporterar Fastighetsnytt. Läs mer