Slopad fastighetsavgift för hyresrätter föreslås « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Slopad fastighetsavgift för hyresrätter föreslås

Bostadsbeskattningskommittén, som är utsedd för att se över beskattningen av bland annat hyresrätter, lämnade ett betänkande till Regeringen den 31 januari i vilket man bland annat föreslår att den kommunala fastighetsavgiften bör avskaffas för hyresrätter. För att finansiera förslaget föreslås en minskning av taket för ROT-avdrag från 50 000 kr till 34 000 kr.

– Hyresrätten är i dag skattemässigt missgynnad jämfört med bostadsrätter och eget ägt boende. Att avskaffa fastighetsavgiften är därför ett steg i rätt riktning mot en mer rättvis beskattning, kommenterar Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige.

I praktiken väntas förändringen dock inte få några större konsekvenser då Fastighetsägarna menar att ett borttagande av avgiften endast sänker byggnadskostnaden med marginella 0,7 procent.

– Utredningen synliggör obalansen men vi behöver mer rejäla åtgärder. Dagens skatteregler hämmar på ett mycket oroväckande sätt nyproduktionen av hyresrätter, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO.

Publicerad 31 januari, 2014
Regina Kevius

Stockholm har plats för 140 000 nya bostäder

För att lyckas med sitt mål att bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030 tillsatte Stockholms stad utredningen Bostadspotential i Stockholm. Utredningen, som genomförts av finansborgarrådet Sten Nordin (M) och stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M), visar både att det är möjligt att bygga 140 000 nya bostäder i Stockholm i enlighet med befintliga regelverk och […] Läs mer

Endast 1,8 procent outhyrda hyreslägenheter

Enligt statistik från SCB var endast 26 000 hyreslägenheter, vilket motsvarar 1,8 procent av samtliga hyreslägenheter i flerfamiljshus, outhyrda i september 2013. Det innebär en minskning med 4 procent sedan den senaste undersökningen som genomfördes 2011. Av de outhyrda lägenheterna stod 13 600 lediga för omedelbar uthyrning vilket är ca 2 500 färre än i […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

sweden, eu, sverige

Europeiska investerare gillar svenska fastigheter

I EYs årliga studie Real Estate Assets Investment Trend Indicator framkommer att hela nittio procent av Europas fastighetsinvesterare tycker att den svenska marknaden är attraktiv eller mycket attraktiv jämfört med övriga Europa. 81 procent tror dessutom att antalet fastighetsaffärer i Sverige kommer att öka under 2014, och 71 procent anser att eurokrisen kan gynna den […] Läs mer

kontors fastighet

Institutioner föredrar aktier och fastigheter

Institutionella investerare i Norden rankar aktier som det mest attraktiva tillgångsslaget enligt en undersökning av Pangea Property Partners som Fastighetsnytt tagit del av. Men även fastigheter anses vara attraktiva, och 54 procent av institutionerna som deltog i undersökningen svarade att de planerar att öka sin fastighetsexponering under de kommande tolv månaderna. Detta motsvarar förvärv om […] Läs mer

Billy McCormac

Fastighetsägarna vill reformera hyressättningen i Stockholm

I en debattartikel i Fastighetsnytt skriver Fastighetsägarna Stockholms VD Billy McCormac att hyresmarknaden i Stockholm bör förändras i takt med utbyggnaden av tunnelbanenätet för att på så sätt göra det möjligt att bygga såväl hyresrätter som bostadsrätter. McCormac föreslår en marknadsanpassning av hyresnivåerna i tre steg: först nybyggda lägenheter, därefter lediga lägenheter och slutligen, efter […] Läs mer

default

Något fler fastighetstransaktioner under 2013

Enligt Newsec ökade antalet transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden som översteg 100 miljoner kronor till 199 under 2013 jämfört med 192 under 2012. Det rapporterar Fastighetssverige. Dock var de genomförda affärerna i genomsnitt något mindre, vilket innebär att den totala transaktionsvolymen minskade till 91 miljarder från 107 miljarder. Anledningen till att affärerna minskat något i […] Läs mer

Skanska ska bygga 153 lägenheter i Årstadal

Skanska har enligt Fastighetssverige fått i uppdrag av Stockholmshem att bygga flerbostadshus med 153 lägenheter i Årstadal. De nya flerbostadshusen kommer att få en area om 11 000 kvadratmeter fördelat mellan sju eller åtta våningar. Avtalet utgör andra fasen i ett samarbete mellan de båda företagen som inleddes i höstas. Skanska har redan arbetat med […] Läs mer

Stockholm, default, property

Rikshem ger ut obligationer i MTN-program

Rikshem har enligt Fastighetssverige beslutat att initera ett MTN-program, vilket innebär möjlighet att löpande ge ut obligationer under ett ramverk där villkoren kan variera mellan emissionerna. Tidigare har Rikshem emitterat tre icke noterade obligationer om totalt 2,7 miljarder kronor, men nu går bolaget över till att istället ge ut nya obligationer som en del av […] Läs mer