Skövdebostäder satsar sex miljarder på bostäder « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Skövdebostäder satsar sex miljarder på bostäder

Skövdebostäder vill investera sex miljarder kronor på 3 000 nya bostäder de kommande femton åren.

– Fattar kommunen beslut i planprocesser och annat som påverkar möjligheten till att bygga i den takt vi kan och vill bygger vi 3 000 bostäder fram till 2030. Det är en enorm ökning av produktionstakten från vår sida och detta möjliggörs av en mycket stark ekonomi med marknadsmässig avkastning och stigande fastighetsvärde. De goda förutsättningarna har vi tack vare strategiskt arbete och framsynt planering av såväl renovering och underhåll som nyproduktion, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder som nu släpper sin affärsplan.

Bolaget har identifierat lägen som skulle rymma 9 000 nya bostäder och man hoppas därför att fler aktörer kommer att vara intresserade av att bygga.

– Allt kan och ska inte bebyggas av Skövdebostäder och en del mark måste upplåtas till nya förskolor, skolor och annan infrastruktur som är nödvändigt för en växande stad. Det är också viktigt att få till en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Självklart måste utvecklingen av staden genomföras med omdöme, så att viktiga kultur- och naturvärden bevaras, säger Dan Sandén.

Publicerad 30 november, 2015

Heimstaden köper i Lund

Heimstaden gör sitt första förvärv i Lund i och med att man köper fastigheten Ridfogden 1 i Norra Fäladalen. Fastigheten består av sex byggnader med en total yta om 11 200 kvadratmeter. Det underliggande fastighetsvärdet uppskattas av Fastighetssverige till omkring 300 miljoner kronor. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Borås

Victoria Park köper fastigheter för en halv miljard i Borås

Victoria Park köper tre fastigheter med drygt 900 lägenheter och en yta om cirka 60 000 kvadratmeter. Säljare är det kommunala AB Bostäder i Borås och det underliggande fastighetsvärdet uppskattas till 531 miljoner kronor. Beståndet består av orenoverade miljonprogramslägenheter i stadsdelarna Hässleholmen och Sjöbo och tillträde beräknas ske under första kvartalet 2016. Läs mer

Norrland

Kraftig uppgång för transaktionsvolymen i Norrland

I statistik som Pangea Property Partners har tagit fram åt Fastighetsnytt framgår det att transaktionsvolymen i Norrland hittills i år uppgår till drygt 13 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med hela 60 procent jämfört med samma period i fjol. En orsak är flera stora förvärv i Umeå där bland annat Blackstone och Wallenberg Foundations […] Läs mer

Miljonprogrammet åter aktuellt

Ungefär en sjättedel av befolkningen bor idag i allmännyttiga bostäder och en fråga som har debatterats flitigt är huruvida det går att kombinera affärsmässighet och kommunalt bostadsförsörjningsansvar. Utförsäljning av allmännyttan pekas ofta ut som orsaken bakom höga hyreshöjningar. Läs mer

Construction

Rikshem och Veidekke bildar gemensamt bolag

Rikshem och Veidekke har tidigare varit aktiva i debatten om ett ökat bostadsbyggande. Nu går de två bolagen samman med syftet att förvärva och utveckla ägande- och bostadsrätter, rapporterar Fastighetsnytt. 150 bostäder i Stockholmsområdet kommer att gå till försäljning innan årsskiftet. Läs mer