Samarbete mellan näringsliv och kommun viktigt för bostadsbyggandet « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Samarbete mellan näringsliv och kommun viktigt för bostadsbyggandet

I en ledare i tidningen Bofast (nr 3 2013) uppmärksammar chefredaktören Christian Lacotte det motstridiga i att det byggs så få nya hyresrätter i Sverige. Lacotte menar att det tycks pågå ett slags svarte petter-spel där alla aktörer pekar bort från sig själva, och skyller på förutom svårigheter att räkna hem någon vinst på krångliga regler samt att möjligheterna att överklaga gör processen trögrörlig. Samtidigt menar många, inklusive vi på Svenska Bostadsfonden, att ägandet av hyresfastigheter ofta kan vara en mycket god investering. Ledaren summeras med att det grundläggande problemet kanske är en brist på drivkraft, och inte alls den ekonomiska kalkylen eller något av de andra skälen som räknas upp.

Svenska Bostadsfonden anser att det är en rad faktorer som påverkar möjligheterna att öka nybyggnationen, och vill i sammanhanget föra fram potentialen i samarbeten mellan kommun och näringsliv. Det är nämligen i många fall kommuner som förfogar över den mark som kan användas till nybyggnation, samtidigt som ekonomin ofta begränsar möjligheterna. Genom att arbeta med seriösa och långsiktiga privata aktörer som Svenska Bostadsfonden, antingen genom att sälja av delar av det befintliga beståndet eller samarbeta kring finansieringen av nya projekt, skapas både ekonomiska förutsättningar och synergieffekter när kompetensen från två olika bakgrunder möts. Inte minst är det viktigt att frigöra kapital för att kunna genomföra såväl upprustning av miljonprogramsområden som uppförandet av helt nya lägenheter när invånarantalet växer, och detta kapital saknas ofta idag om inte en andel av det befintliga beståndet avyttras.

Svenska Bostadsfonden har redan förvärvat bostäder av kommunala bostadsbolag i bland annat Luleå och Simrishamn, och våra hyresgästundersökningar visar att hyresgästerna känner sig fortsatt trygga och nöjda med oss som hyresvärd. Därför vill vi uppmuntra fler kommuner att tänka i dessa banor, och inte minst föra fram möjligheten till samfinansierad nyproduktion på agendan. Vi för redan denna dialog med ett flertal kommuner, och hoppas att kunna gå ifrån ord till handling de närmaste åren. För att hantera bostadssituationen och främja hyresrättens position i Sverige behövs både handlingskraft och samarbete mellan branschens olika aktörer, och vi på Svenska Bostadsfonden arbetar hårt för att dra vårt strå till stacken.

Publicerad 27 maj, 2013

Svenska Bostadsfonden 1 framgångsrikt avvecklad

Svenska Bostadsfondens första fond, Svenska Bostadsfonden 1, har nu sålt av sina fastigheter och är inne i den sista avslutningsfasen innan resterande kapital och vinst betalas ut till fondens delägare vilket sker i början av juni. Den beräknade totalavkastningen för fonden blev 52 procent, vilket får anses vara en stor framgång för konceptet med tanke […] Läs mer

Jan-Erik Höjvall

Rikshem förvärvar för 700 miljoner i Södertälje

Rikshem har köpt sex hyresfastigheter och fem fastigheter med äldreboenden för omkring 700 miljoner kronor i Södertälje av det kommunala bostadsbolaget Telge Fastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 55 000 kvadratmeter varav 26 700 kvadratmeter är lägenhetsyta. Telge Fastigheter kommer att fortsätta förvalta äldreboendena även framöver. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

maria rankka

Stockholmarna kan bli en halv miljon fler

Enligt undersökningen ”Stockholm attraherar arbetskraften – Västeuropas snabbast växande storstadsregion till 2030” som genomförts av Stockholms Handelskammare kan Stockholmsregionen komma att växa med så mycket som 500 000 personer till år 2030. Tillsammans med Oslo är detta snabbast i Västeuropa och omkring sex gånger så snabbt som den förväntade takten i Paris. Läs mer

Över 1 000 lägenheter ombildade

Det första kvartalet i år ombildades 1 229 lägenheter fördelade mellan 46 bostadsrättsföreningar enligt Hittabrf.se. Det motsvarar en nedgång om 24 procent jämfört med det sista kvartalet 2012. Av de ombildningar som genomfördes var 24 belägna i Stockholms län, 7 i Västra Götaland samt 5 i Skåne län. Läs mer

Barbro Engman

Hyresnämndens dom överklagas av Fastighetsägarna

Hyresnämnden har avslagit Fastighetsägarnas försök att höja hyran med tio procent i en fastighet på Kungsholmen i centrala Stockholm, och Fastighetsägarna satsar nu på att överklaga beslutet. Enligt Fastighetsvärlden var syftet med höjningen var att få fram ett pilotfall för att testa den reformerade varianten av bruksvärdessystemet avseende lägestillägg. Läs mer

Hans Lind

Fastighetsprofessor vill att staten driver på bostadsbyggandet

Hans Lind, som är fastighetsprofessor vid KTH, skriver i en krönika i Fastighetsnytt om varför bostadsbyggandet är så lågt i många städer. Han menar att de många olika privata aktörerna har olika motiv som alla bidragit till den nuvarande situationen. Till dessa hör en förväntad värdeökning på mark hos markägare och en vilja att hålla […] Läs mer

dalarna

Falun överväger fler utförsäljningar

kommunala bostadsbolaget Kopparstaden i Falun sålde nyligen 434 lägenheter ur sitt bestånd för 224 miljoner kronor. Det tycks ha gett blodad tand då Fastighetsvärlden nu rapporterar att kommunen initierat en översyn av en eventuell utförsäljning även från det kommersiella beståndet. Det finns dock inget formellt politiskt beslut ännu i frågan. I dagsläget omfattar kommunens kommersiella […] Läs mer

Brinovas vd tror på specialisering

I en intervju med Fastighetsnytt menar Brinovas vd Gustaf Hermelin att fastighetsbranschen går mot en ökad specialisering. Han framhåller även specialisering som en anledning till hur Brinova lyckats öka sitt logistikfastighetsbestånd från 2,1 miljarder till 3,4 miljarder kronor sedan han själv och största ägaren Erik Paulsson köpt upp företaget och avnoterat det från börsen. Läs mer

Utförsäljning stoppad i sista stund i Växjö

En föreslagen utförsäljning av nästan 1 100 lägenheter i Växjö stoppades enligt Fastighetsvärlden med minsta möjliga majoritet. Efter en två timmar lång debatt valde kommunfullmäktiges två ledamöter från Sverigedemokraterna, som innan sagt sig vara positiva till förslaget, att avslöja en omsvängning i frågan vilket innebar en seger för nej-sidan med siffrorna 31-30. Dessförinnan hade en […] Läs mer

Irene Lundquist Svenonius

Bostäder viktig strategisk fråga i Stockholm

I en intervju med Fastighetsnytt benämner Stockholms stadsdirektör Irene Lundquist Svenonius bostäder som en av stadens två viktiga strategiska frågor tillsammans med den tekniska infrastrukturen. På en fråga om vilken roll fastighetsbolagen bör spela i Stockholms utveckling svarar hon: Läs mer

default

Sex bolag får utveckla Papyrusområdet

Mölndals kommun har enligt Fastighetsvärlden utsett vilka bolag som får vara med och utveckla Forsåkerområdet i centrala Mölndal, vilket är mest känt under namnet Papyrusområdet. Bolagen som valts ut är Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam. Totalt räknar kommunen med att kunna uppföra omkring 2 000 lägenheter samt verksamhetslokaler med en yta om […] Läs mer