Rikshem förvärvar 325 lägenheter i Göteborg, Halmstad och Stockholm « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Rikshem förvärvar 325 lägenheter i Göteborg, Halmstad och Stockholm

Rikshem förvärvar ett fastighetsbestånd från Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och SEB Trygg Liv Holding. Fastigheterna ligger i tre orter: Göteborg, Halmstad och Stockholm.

Beståndet är byggt på 2000-talet och är anpassat till målgruppen 55+. Lägena är attraktiva i direkt anslutning till vatten.

– Vi är jätteglada att kunna förvärva de här fastigheterna med ett modernt boende för seniorer. Genom förvärvet förstärker Rikshem ytterligare sin position när det gäller att vara landets största aktör inom segmentet äldres boende i tillväxtorter, säger Ilija Batljan, vice vd Rikshem.

Publicerad 20 mars, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Klart för 900 lägenheter i Linköping

Nu kan bygget av ett område med bostäder, kontor och handel i Linköping äntligen komma igång. Det handlar om ett område i Övre Vasastaden där det planeras för 900 lägenheter. Saab överklagade detaljplanen, men nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att den inte tar upp överklagandet. Läs mer