Rekordstort antal transaktioner under 2015 « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Rekordstort antal transaktioner under 2015

Den svenska fastighetsmarknaden ser fortsatt stark ut och under 2015 genomfördes ett rekordstort antal transaktioner på marknaden, rapporterar Fastighetssverige. Transaktionsvolymen uppgick till 151 miljarder kronor under året, vilket är en mycket hög siffra även om den inte når upp till 2014 års rekordvolym.

– Intresset för fastighetsinvesteringar av alla typer är urstarkt och det är sannolikt att 2015 kunde ha blivit ett rekordår även volymmässigt om fler fastighetsägare hade varit intresserade av att sälja. Vår bedömning är att efterfrågan vida överstiger utbudet, vilket innebär att vi har en fortsatt positiv syn på fastighetsmarknaden under det kommande året, säger Savills analyschef Peter Wiman.

De utländska aktörerna fortsätter att öka och stod bakom investeringar om nästan 32 miljarder kronor under 2015, en ökning med knappt 10 procent från 2014.

– Den nordiska marknaden har blivit alltmer likvid och svenska investerare förvärvar i våra grannländer och nordiska aktörers förvärv i Sverige har fortsatt att öka. Kapitalinflödet från de utomeuropeiska aktörerna har ökat kraftigt under det gångna året och vi förväntar oss ett starkt köparintresse från internationella aktörer under 2016, kommenterar Savills transaktionschef Fredrik Östberg.

Avkastningskraven har sjunkit ytterligare och har inom vissa segment nått rekordlåga nivåer.

– Trots att avkastningskraven är på historiskt låga nivåer bedöms fastigheter vara ett intressant placeringsalternativ, inte minst i en jämförelse med avkastningen som statspapper erbjuder. Det låga ränteläget och en god tillgång på eget och lånat kapital ger förutsättningar för en fortsatt attraktiv riskjusterad avkastning på fastigheter, säger Fredrik Östberg.

Publicerad 29 januari, 2016

Wallenstam säljer hela sitt bestånd i Helsingborg

Wallenstam säljer hela sitt bestånd i Helsingborg bestående av befintliga fastigheter samt fastigheter under produktion till Willhelm och fastighetsvärdet beräknas uppgå till cirka 1,3 miljarder kronor. Det handlar om centralt belägna och attraktiva fastigheter och tillträde kommer att ske etappvis under 2016-2017. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Diös säljer för drygt 340 miljoner

Diös Fastigheter säljer 30 fastigheter med en yta om cirka 84 000 kvadratmeter i Härnösand. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 342, 5 miljoner och köpare är Härnösandsbaserade Westerlinds Fastigheter och Landsorten Invest AB. Läs mer

Folksam köper bostadsfastigheter av Skanska

Genom ett strategiskt samarbete köper Folksam nyproducerade bostadsfastigheter av Skanska. Det handlar om nästan 600 lägenheter till ett värde om cirka 1,3 miljarder kronor. Bostäderna är belägna i Stockholm och Öresundsregionen och inflyttning kommer att ske 2017-2019. Läs mer

De globala investeringarna i fastigheter fortsätter att öka

I Colliers Global Investor Outlook uppger 52 procent av de tillfrågade att de kommer att öka sina investeringar i fastigheter under nästa år. På grund av sämre tider för traditionella ränteinvesteringar kommer allt mer kapital att flöda in på fastighetsmarknaden och enligt Colliers bedömning kan upp till 400 miljarder USD från olika institutioner komma att […] Läs mer