Rekordhögt bostadsbyggande inte tillräckligt « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Rekordhögt bostadsbyggande inte tillräckligt

Enligt Boverkets senaste prognos påbörjas byggandet av 64 000 nya bostäder under 2016, vilket innebär en ökning med 30 procent från föregående år. 2017 beräknas 67 000 bostäder påbörjas, vilket skulle innebära en ökning på endast 5 procent. Den avstannande byggtakten beror på kapacitetsbrist snarare än efterfrågan, enligt rapporten.

Enligt preliminära siffror påbörjades omkring 6 bostäder per 1 000 invånare i hela landet under tolvmånadersperioden till och med juni i år. Enligt Boverkets prognos behöver det byggas 7 bostäder per 1 000 invånare fram till 2025 och den största andelen bostäder bör byggas mellan 2016 och 2020, enligt analysen. Byggtakten skulle alltså behöva ökas betydligt i många delar av landet.

Boverket menar också att eventuella stigande räntekostnader och sämre ekonomi för hushållen i kombination med ökad produktion kan leda till minskad efterfrågan på bostadsrätter och småhus i framtiden, samtidigt som det potentiellt kan möjliggöra byggandet av fler hyresrätter.

Det är viktigt att komma ihåg att antalet påbörjade bostäder inte nödvändigtvis är lika många som de som slutligen byggs. Prognosen är kraftigt uppskriven enligt Boverket, vilket understryker osäkerheten i underlaget.

Du kan läsa Boverkets rapport i sin helhet genom att klicka här.

Publicerad 29 november, 2016

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Akka köper av Gislavedshus

Akka Egendom förvärvar 332 lägenheter från Gislavedshus och har i och med förvärvet en portfölj på mer än 1 000 lägenheter. Bolagets mål är ett fastighetsbestånd om upp till 8 000 lägenheter. Läs mer

Kommuner rapporterar om bostadsbrist i Skåne

Det råder bostadsbrist i nästan 83 procent av landets kommuner men i Skåne ser situationen värre ut än på många håll. 29 av länets 33 kommuner rapporterar bostadsbrist och byggtakten i Skåne skulle behöva fördubblas för att klara befolkningsökningen. Detta framkommer i en ny rapport från Hyresgästföreningen. Läs mer

Hur stor är osäkerheten i Boverkets prognoser?

I en artikel i Fastighetsnytt ställs frågan hur väl underbyggd Boverkets byggbehovsprognos egentligen är. I oktober 2015 reviderade Boverket sin prognos och menade att det behövs cirka 700 000 nya bostäder till 2025. Prognosen bygger till stor del på uppskattningar av befolkningstillväxten, något som idag till mycket stor del påverkas av invandringen. Detta är i […] Läs mer

Hyresökningarna fortsätter att minska

Enligt statistik från SCB så ökade hyrorna med i genomsnitt 0,7 procent mellan 2015 och 2016, vilket är den lägsta höjningen sedan 2007. En genomsnittlig månadshyra för en trerumslägenhet i landet är 6 324 kronor, för en tvårumslägenhet 5 141 kronor och för en enrumslägenhet 3 665 kronor. För lägenheter med fyra eller fler rum […] Läs mer

Analys avfärdar svensk bobubbla

En ny analys från Evidens, gjord på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, visar att bostadspriserna kommer att fortsätta öka med 6 procent per år fram till 2019. På senare år har det talats alltmer om en bubbla på den svenska bostadsmarknaden och syftet med analysen är att se om sådana påstående har någon egentlig grund. Läs mer