Rekordhög transaktionsvolym i Norden « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Rekordhög transaktionsvolym i Norden

Till skillnad från övriga Europa, där trenden inom fastighetsinvesteringar är på nedåtgående i kölvattnet av brexit-omröstningen, nådde den nordiska transaktionsvolymen nya rekordnivåer under 2016. Enligt en rapport från Pangea kommer den att passera 400 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning om 8 procent jämfört med 2015 till den högsta nivån någonsin för Norden.

– Norden utgör nu uppemot 20 procent av hela den europeiska fastighetsmarknaden. Mer än sex procent av alla fastigheter omsätts varje år, vilket troligtvis gör det till den mest likvida regionen i hela Europa, säger Bård Bjølgerud, vd och partner på Pangea Property Partners.

Ökningen beror till stor del på den kraftiga uppgången på den svenska marknaden där transaktionsvolymen för 2016 beräknas passera 210 miljarder kronor. Det skulle innebära en ökning om 42 procent jämfört med 2015. Den största sektorn under 2016 utgjordes av bostäder.

– Bostäder är definitivt den hetaste sektorn i år, vilket reflekterar den underliggande marknaden med stor bostadsbrist och stigande priser. Segmentet har också blivit bredare med gott om köpare på exempelvis miljonprogramsbostäder samt renoverings- och konverteringsprojekt, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.

Noterade fastighetsbolag och institutioner är fortsatt de största nettoköparna medan nettosäljarna utgörs av bland annat fastighetsfonder, privata fastighetsbolag samt offentlig sektor. Antalet utländska köpare på den nordiska marknaden har dock minskat markant jämfört med 2015.

– Vi ser fortfarande ett stort intresse från utländska investerare, framförallt på större portföljer, men konkurrensen har hårdnat. Det finns många starka inhemska köpare och avkastningskraven har sjunkit i nästan alla sektorer, fortsätter Mikael Söderlundh.

Publicerad 19 januari, 2017

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Rikshem köper i Umeå

Lersten, Blackstone fastighetsfonder och Areim Fastigheter 3 säljer Lerstenen Hus AB till Rikshem. Beståndet består av 22 fastigheter om sammanlagt 63 000 kvadratmeter. Det handlar till största delen om hyreslägenheter samt en mindre del kommersiella lokaler, och Rikshem beräknas tillträda fastigheterna den 31 januari 2017. Rikshem blir i och med förvärvet Umeås största privata bostadsbolag. Läs mer

Tydligare information kring driftnetto nödvändigt

Stellan Lundström och Bo Nordlund från KTH har i en tidigare artikel i Fastighetsnytt ifrågasatt användandet av ”driftnetto” i fastighetsbolagens resultaträkningar med argumentet att det riskerar att ge en missvisande bild till investerare då det har ”tappat kopplingen till det driftnetto som baserat på kassaflödet utgör underlag för värdering och lönsamhetsbedömningar”. I en ny artikel […] Läs mer

Lulebo investerar 639 miljoner under 2017

Lulebo har under de senaste åren sålt stora delar av sitt bestånd och bolaget kommer nu att använda en del av likviden till nybyggnation och underhåll. Under 2017 planerar bolaget att investera 639 miljoner kronor varav 250 miljoner på underhåll, enligt Fastighetsnytt. Läs mer

600 nya bostäder i södra Stockholm

Fem bolag har tilldelats markanvisning för byggande av sammanlagt 620 nya bostäder strax söder om Bagarmossens tunnelbaneuppgång i södra Stockholm. Markanvisningarna omfattar 160 bostadsrätter för Riksbyggen, 135 bostadsrätter för Borätt, 55 bostadsrätter för Småa och 90 äldrebostäder för Micasa. Läs mer