Regeringens investeringsstöd för hyresrätter möts av både beröm och kritik « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Regeringens investeringsstöd för hyresrätter möts av både beröm och kritik

Regeringen fattade under september månad beslut om att avsätta 11,3 miljarder kronor i investeringsstöd för produktion av hyresrätter och studentlägenheter under perioden 2016 – 2019. Beskedet välkomnas av bland annat Hyresgästföreningen.

– Även om det byggs mer nu än på många år så är det som byggs alldeles för dyrt för människor med normalinkomster. Och vi vet av ett flertal utredningar de senaste åren att hyresrätten har svårt att konkurrera, inte minst på grund av den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer. Därför är det bra att investeringsstödet nu äntligen kommer på plats.

Från Fastighetsägarnas sida är man dock kritisk till regeringens beslut.

– Att EU-kommissionen så länge varit tveksam till förslaget är förståeligt. De statliga subventionerna utgör en tröskel för en väl fungerande marknad där olika aktörer kan verka på lika villkor, säger Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna.

– Det är tydligt att regeringen saknar en plan för hur man ska skapa en fungerande bostadsmarknad. Det som behövs nu är en idé om hur man skapar förutsättningar för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, att befintliga bostäder utnyttjas mer effektivt och ger trygghet även för resurssvaga hushåll, fortsätter han.

Lennebo menar vidare att beslutet riskerar att devalvera hyresrätten som boendeform, vilket på sikt skulle kunna leda till att färre aktörer väljer att bygga och investera i hyresbostäder.

Publicerad 27 oktober, 2016

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Den svenska fastighetsmarknaden mot nya rekordnivåer

Enligt den senaste upplagan av Newsecs Property Outlook ser 2016 ut att bli ett rekordår för den svenska fastighetsmarknaden med en transaktionsvolym om 180 – 190 miljarder kronor. Den kraftigt ökade efterfrågan på bostäder i framförallt storstäderna håller på att förändra den svenska fastighetsmarknaden i grunden. Läs mer

Stort antal miljardaffärer under 2016

Enligt siffror från Pangea Property Partners uppgår antalet miljardaffärer på fastighetsmarknaden till 25 stycken hittills under 2016, rapporterar Fastighetsnytt. I de siffrorna finns Blackstones köp av en kontrollpost i D. Carnegie samt Inteas köp av fastigheter från Blackstone inkluderade. Läs mer

Blackstone planerar fortsatta affärer i Sverige

Michael Swank som är ansvarig för amerikanska Blackstones fastighetsinvesteringar i Norden var en av talarna på ett internationellt investerarseminarium under Business Arena Stockholm i september. Blackstone har under de senaste åren investerat cirka 40 miljarder kronor på den nordiska fastighetsmarknaden och enligt Swank kommer bolaget att fortsätta sina investeringar i Norden, rapporterar Fastighetsnytt. Läs mer