Regeringen vill stödja bostadsbyggande « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Regeringen vill stödja bostadsbyggande

I en debattartikel i DN den 13 januari skriver statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan att man är beredda är göra vad som krävs för att öka bostadsbyggandet i Sverige.

Enligt siffror från Boverket så behövs det mer än 700 000 nya bostäder till 2025. Med dagens byggtakt kommer samhället inte att kunna tillgodose det behovet. Artikelförfattarna menar därför att det är dags ”lägga politiska låsningar och konflikter åt sidan” och vill inleda blocköverskridande politiska samtal om hur byggtakten ska kunna ökas. I artikeln lyfter man fram tre behovsområden.

För det första krävs det en förenkling av regelverken. Plan- och byggregler behöver förenklas så att tiden från idé till färdigt hem kan förkortas. Ett förslag är att det bara ska krävas en översiktsplan som grund för att få bygga och regeringen vill även se över möjligheten att kunna göra krav på bostadsbyggande bindande för kommunerna.

För det andra krävs det en ökning av byggkapaciteten, vilket regeringen vill möjliggöra bland annat genom att öka antalet utbildningar inom byggbranschen. Man vill även göra det lättare för utländska byggbolag att komma in på den svenska marknaden, dock på det villkoret att svenska villkor och kollektivavtal efterföljs.

Artikeln lyfter till sist fram behovet av finansiering och ökad rörlighet. Exempelvis vill regeringen se över möjligheterna att utöka det investeringsstöd som har införts för hyresrätter och ekonomisk stimulans till kommuner i syfte att öka byggandet. Regeringen vill också se över möjligheten att stärka kapitalförsörjningen till mindre aktörer inom byggbranschen.

Samtidigt skriver man i artikeln att det krävs en översyn av skatteutformningen för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och därigenom säkerställa ett bättre nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.

Publicerad 29 januari, 2016

Rekordstort antal transaktioner under 2015

Den svenska fastighetsmarknaden ser fortsatt stark ut och under 2015 genomfördes ett rekordstort antal transaktioner på marknaden, rapporterar Fastighetssverige. Transaktionsvolymen uppgick till 151 miljarder kronor under året, vilket är en mycket hög siffra även om den inte når upp till 2014 års rekordvolym. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Wallenstam säljer hela sitt bestånd i Helsingborg

Wallenstam säljer hela sitt bestånd i Helsingborg bestående av befintliga fastigheter samt fastigheter under produktion till Willhelm och fastighetsvärdet beräknas uppgå till cirka 1,3 miljarder kronor. Det handlar om centralt belägna och attraktiva fastigheter och tillträde kommer att ske etappvis under 2016-2017. Läs mer

Diös säljer för drygt 340 miljoner

Diös Fastigheter säljer 30 fastigheter med en yta om cirka 84 000 kvadratmeter i Härnösand. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 342, 5 miljoner och köpare är Härnösandsbaserade Westerlinds Fastigheter och Landsorten Invest AB. Läs mer

Folksam köper bostadsfastigheter av Skanska

Genom ett strategiskt samarbete köper Folksam nyproducerade bostadsfastigheter av Skanska. Det handlar om nästan 600 lägenheter till ett värde om cirka 1,3 miljarder kronor. Bostäderna är belägna i Stockholm och Öresundsregionen och inflyttning kommer att ske 2017-2019. Läs mer

De globala investeringarna i fastigheter fortsätter att öka

I Colliers Global Investor Outlook uppger 52 procent av de tillfrågade att de kommer att öka sina investeringar i fastigheter under nästa år. På grund av sämre tider för traditionella ränteinvesteringar kommer allt mer kapital att flöda in på fastighetsmarknaden och enligt Colliers bedömning kan upp till 400 miljarder USD från olika institutioner komma att […] Läs mer