Ramavtal träffat om hyresnivåerna i Stockholm « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Ramavtal träffat om hyresnivåerna i Stockholm

Hyresgästföreningen Region Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm har kommit överens om ett ramavtal för hyresnivåerna i Stockholm från och med 1 januari i år. Enligt Fastighetsnytt innebär avtalet att innerstadshyrorna höjs med mellan 1,05 och 2,7 procent medan inre ytterstaden får mellan 1,35 och 2,35 procent och ytterstaden mellan 1,25 och 1,6 procents höjning. Konsekvensen av avtalet blir att Fastighetsägarna Stockholm uppmanar sina medlemmar att inkomma med yrkanden som ligger i linje med riktlinjerna i avtalet.

– Vi har lyckats få igenom en överenskommelse som inte bara utgår ifrån områdesfaktorn vilket Fastighetsägarna ursprungligen begärde. Nu räknas även nuvarande hyra och standard in vilket ger en mer rättvisande hyresjustering. Vi är speciellt nöjda med att vi har fått igenom att dålig förvaltningskvalitet kan ge avdrag. Det är viktigt för oss eftersom det blir ett redskap för att se till att alla hyresgäster har ett bra boende. De fastighetsägare som missköter sig kommer inte att få ta ut full hyreshöjning, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Genom avtalet fortsätter vi en målmedveten differentiering av hyrorna mellan innerstad och ytterstad, vilket är bra eftersom det är så de boende värderar olika lägen. De grundläggande problemen för hyresrätten kvarstår dock. Antalet hyresrätter i Stockholmsregionen minskar varje år, vilket skapar stora svårigheter för många människor som vill etablera sig i regionen. Bostadsbristen blir därmed också ett hot mot Stockholmsregionens utveckling. I avtalet redovisas en fortsatt ambition om ett gemensamt arbete för en hyressättning som bättre speglar hyresgästernas uppfattning om sitt boende. Det är vår bestämda uppfattning att den så kallade Stockholmsmodellen – som parterna är överens om – måste införas omgående för att hyresrätten ska kunna räddas i Stockholm, säger Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Publicerad 11 januari, 2013

Utsikter för 2013

Svenska Bostadsfonden är uppstickarfonden som sedan 2003 visat på möjligheterna med investeringar i svenska hyreshus utanför börsen. Idag har man växt till en betydande aktör som även anlitas av institutionella investerare. Företagets vd Lars Swahn ger i detta Investerarbrev sin syn på vad som är att förvänta under 2013. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Mariefred

Actabolag säljer i Mariefred

Hyresbostäder i Sverige II AB, som ägs av det skandalomsusade rådgivningsföretaget Acta, har enligt Fastighetssverige sålt sex fastigheter om drygt 15 000 kvadratmeter i Mariefred. Köpare är Brogripen. Beståndet består av 196 lägenheter som utgör 98 procent av fastighetsytan. Läs mer

SPG har genomfört sitt första förvärv

Scandinavian Property Group AS (SPG), som har som målsättning att påbörja produktion av 800 hyresrätter i Sverige inom 3 år, har genomfört sitt första förvärv. Det är Fastighetsvärlden som rapporterar att företaget förvärvat en byggrätt i Inre Hamn i Karlstad om ca 12 500 kvadratmeter bostadsyta. Säljare är AB Anders Löfberg. Läs mer

Lägre hyreshöjningar i årets förhandling

När årets förhandlingar kommit igång om hyresnivåerna går det att konstatera att yrkandena på hyreshöjningar ligger lägre än förra året. Detta enligt en sammanställning av Hyresgästföreningen. Både de privata och allmännyttiga bolagen önskar dock höjda hyror med 3,65 respektive 3,1 procent. Läs mer

Andelen boendekostnader jämn i landet

Enligt ett pressmeddelande från SCB som Fastighetsnytt refererar till är andelen av den disponibla inkomsten som går till boendekostnader relativt jämn i olika delar av landet. I Stor-Stockholm var siffran 22 procent för ett genomsnittligt hushåll år 2011, medan ett genomsnittligt hushåll som bor i vad som kategoriseras som Övriga kommuner betalade 20 procent. Läs mer