Professor Hans Lind fördjupar debatten om marknadshyror « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Professor Hans Lind fördjupar debatten om marknadshyror

I en debattartikel i Fastighetsnytt reflekterar professor Hans Lind över argumenten för och emot marknadshyror, det vill säga en fri hyressättning på bostadsmarknaden. Lind menar att det förekommer en hel del dåliga argument för detta, samtidigt som han själv förespråkar fria hyror.

Lind preciserar vad han avser med marknadshyra på följande vis i artikeln:

– Fastighetsägaren kan begära vilken hyra som helst när en lägenhet är ledig. Hyresgästen kan dock få hyran prövad i relation till marknadshyran, det vill säga mest sannolik hyra om lägenheten hyrs ut på marknaden. Detta är ett sätt att minska risken att oseriösa fastighetsägare lurar svagare kundgrupper.

Hans Lind vill se ett system där hyran följer inflationen under de första fem åren för att därefter anpassas till den då aktuella marknadshyresnivån.

Vilka är då de dåliga argumenten för marknadshyra, enligt Lind? En sak som ofta hävdas i debatten är att marknadshyra leder till ökat bostadsbyggande. Men de högsta hyrorna återfinns redan idag i nyproduktion, påpekar Lind, och köerna till dessa inte är särskilt långa. Och i Oslo, där hyresmarknaden är avreglerad, finns samma diskussion som i Sverige om bostadsbrist och lågt byggande. Även argumentet att marknadshyror leder till större omsättning i beståndet är svagt, menar han. Varför skulle en högre omsättning i beståndet ha ett egenvärde?

Varför vill Lind då ha marknadshyror, trots att de vanligaste argumenten för detta enligt honom inte håller? Lind framhåller som sitt mest centrala argument att människor i en marknad med fri hyressättning själva kan välja vad de vill prioritera i sitt boende, utifrån sin budget. Är det viktigt att bo centralt, samtidigt som budgeten är begränsad, så gäller det att som boendekonsument aktivt prioritera bort andra egenskaper som standard, mikroläge och storlek. Finns det däremot andra behov som är viktigare än läget, som exempelvis storlek eller hög standard, ja då får boendekonsumenten välja ett boende som matchar dessa krav men har ett mer perifert läge. Dessutom försvårar marknadshyror för de som skor sig på den svarta marknaden idag.

Publicerad 30 maj, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Byggandet ökar enligt Boverkets indikatorer

Enligt ett pressmeddelande från Boverket tog bostadsbyggandet fart under senare delen av 2013. Enligt verkets preliminära beräkningar påbörjades 2013 34 500 lägenheter vilket är en ökning med 50 procent jämfört med 2012. Den ökade takten på bostadsbyggandet håller i sig och i år räknar verket med att 35 000 lägenheter påbörjas. Läs mer

Nytt bostadsutvecklingsbolag satsar på Storstockholm

Fastighetsvärlden rapporterar att Aros Bostadsutveckling AB bildar ett nytt bolag tillsammans med det finska pensionsförsäkringsbolaget Varma, Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg-Liv samt SEBs Pensionsstiftelse. SEB Corporate Finance har skött kapitalanskaffningen. Det nya bolaget har rest 600 miljoner kronor i kapital och kommer att satsa på bostadsutvecklingsprojekt i Storstockholmsregionen. Läs mer

Flest ombildningar i Stockholms län

Under det första kvartalet 2014 ombildades 1 111 lägenheter i 48 fastigheter enligt hittabrf.se. Av dessa låg de flesta, 16 stycken, i Stockholms län medan 11 återfanns i Västra Götaland och 5 i Västerbotten. Konsultbolaget Restate uppger att de företrätt föreningarna vid ombildningen av 47 procent av lägenheterna. Läs mer

Rikshem först ut med grön obligation

Rikshem blir första bolag i Sverige som finansierar ett ROT-projekt genom en så kallad ”grön företagsobligation”. Volymen på obligationen är 200 miljoner kronor och avser renovering av 1 280 lägenheter i Gränby i Uppsala. När renoveringen är klar kommer energiförbrukningen att ha minskat med 50 procent, enligt Fastighetsvärlden. Läs mer

Transaktionsvolymen i april – 5,9 miljarder

Enligt Pangeas Nordic Property Market Update för april så omsattes fastigheter till ett värde om 5,9 miljarder på den svenska fastighetsmarknaden under månaden. Som största affär noterar Pangea Balders köp av hotellfastigheter från Pandox för 2,2 miljarder kronor. Näst störst var Fastighets AB Centurs köp av Polishögskolan för 675 miljoner kronor. God trea blev CapMans […] Läs mer

Östersundshem förvärvar stort projekt från PEAB

Östersunds allmännyttiga bostadsbolag Östersundshem har förvärvat ett stort byggprojekt i centrala Östersund från PEAB. Affären görs genom förvärv av bolaget Fältjägaren 8 AB och köpeskillingen uppgår till 127 miljoner kronor. Projektet är omfattande för en stad av Östersunds storlek – 2 500 lägenheter som kommer att ligga på det gamla regementsområdet, det gamla slakteriområdet, samt […] Läs mer