Professor Göran Cars: Vi behöver främja integrationen i våra bostadsområden « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Professor Göran Cars: Vi behöver främja integrationen i våra bostadsområden

Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH, uttrycker i en krönika i Fastighetsnytt misstro mot en bostadspolitik som inriktar sig på statligt stöd för att renovera allmännyttan till toppstandard. Lösningen, menar Cars, är både dyr och kommer inte råda på den stigmatisering som präglar dessa områden.

Stigmatiseringen är enligt Cars en effekt av att de grupper som fått en allt bättre standard väljer andra boendeformer än allmännyttan. När dessa grupper flyttar ut flyttar svagare hushåll med sämre möjligheter in, vilket skapar en nedåtgående spiral.

Storskaliga upprustningar av den boendestruktur som vi har ärvt är därför inte tillräcklig, utan vi måste tänka nytt, menar Cars. Han framhåller i sin krönika att kommunerna genom sitt planmonopol sitter på en möjlighet. Kommunerna kan, istället för att som idag upplåta mark till högstbjudande, ställa andra typer av motkrav på byggherren, som exempelvis boendekostnad och kvalitet. Dessutom bör vi i projekt kunna öronmärka vissa delar till lägenheter med låga hyror, avsedda för svagare hushåll. Det skulle utmana hela marknaden att främja boendeintegrationen, menar professor Göran Cars.

Publicerad 10 december, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Johan Ericsson

Stark svensk transaktionsmarknad

Den svenska transaktionsmarknaden är stark. Det konstateras i Fastighetssverige som var på plats på Fastighetsmarknadsdagen som samlade branschens ledande företrädare. Johan Ericsson från Catella menade att aktiviteten påminner om den 2006 och 2007, och Tom Lindahl från JLL Tenzing Capital Markets fyllde i: Läs mer

Örebro

Heimstaden köper Ståhls

Heimstaden köper hela Ståhls fastighetsbestånd i årets tredje största fastighetsaffär. Det är totalt 334 000 kvadratmeter bostäder som byter ägare. Enligt Fastighetsvärldens bedömning är det underliggande fastighetsvärdet 3, 7 miljarder och tillträdet är planerat till årsskiftet 2014/2015. Affären förhandlades off market. Läs mer

Nacka säljer skolor och äldreboenden till Rikshem

Nacka kommun säljer fastigheter för 1,8 miljarder till Rikshem efter en exklusiv process. Portföljen är blandad och består av skolor, äldreboenden och förskolor. Rikshem har som en del av affären åtagit sig att bygga 500 hyresrätter. Det innebär att den totala investeringen för bolaget, när de tänkta hyresrätterna är färdigställda, uppgår till 3,4 – 3,5 […] Läs mer

SCB: Fler lägenheter påbörjas

Enligt Statistiska Centralbyrån påbörjades 23 procent fler lägenheter under de tre första kvartalen 2014 jämfört med samma period förra året. I absoluta tal är siffrorna 25 900 lägenheter 2014 mot 21 607 2013. Läs mer

Stockholm, default, property

Miljonprogrammen är attraktiva

På Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm i november diskuterades investeringar i miljonprogrammen. Enligt Fastighetssverige menar deltagarna att det stora beståndet av bostäder från 60- och 70-talen har blivit hett bland investerare. Läs mer

Oscar Properties och Carlyle omvandlar knäckebrödsbageri

Oscar Properties och Carlyle bildar ett gemensamt bolag som förvärvar det gamla knäckebrödsbageriet på Kvarnholmen i Nacka. Fastigheten ligger högt belägen med utsikt över Stockholms inlopp och ska byggas om till 114 lägenheter. Säljare är Kvarnholmen Utvecklings AB som ägs gemensamt av JM, Peab och Folksam. Läs mer