Oscar Properties emitterar obligation för 350 miljoner kronor « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Oscar Properties emitterar obligation för 350 miljoner kronor

Oscar Properties emitterar ett obligationslån för 350 miljoner i form av en icke säkerställd obligation. Räntan utgörs av Stibor 90 dagar + 5,5 %. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

Bolaget söker genom obligationen diversifiera sina finansieringskällor. Kapitalet kommer att användas till allmänna verksamhetsmål, investeringar i projekt samt nya fastighetsförvärv.

– Vi ser många affärsmöjligheter just nu och är därför mycket nöjda att genomföra denna obligationsemission då den ytterligare förbättrar bolagets möjligheter att växa samt ger oss ökad flexibilitet, säger Oscar Properties vd Oscar Engelbert.

Swedbank AB har varit finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen medan Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.

Publicerad 11 september, 2014

Träffa oss på Business Arena

Svenska Bostadsfonden finns på plats under Business Arena den 17-18 september för att diskutera hur samarbeten mellan allmännyttan och privata fastighetsaktörer kan bidra till att minska bostadsbristen. Du träffar oss i monter 64 på Business Arena i Stockholm Waterfront Congress Centre. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Rikshem och Ikano gör miljardbyte

Rikshem och Ikano Bostad byter fastigheter med varandra. Rikshem förvärvar 500 lägenheter av Ikano Bostad i Helsingborg som i samma affär förvärvar 290 lägenheter i Danderyd från Rikshem. Fastighetsvärlden gör bedömningen att affären omfattar 1,3 miljarder kronor. Läs mer

Restate: Ombildningarna ökar

Konsultföretaget Restate noterar en ökning av ombildningar till bostadsrätt. Under 2013 ombildades fastigheter för 7,5 miljarder kronor, vilket är en klar ökning jämfört med året innan. Och tendensen består enligt Restate, som menar att ombildningarna sakta fortsätter öka under 2014. Läs mer

Rikshem ökar i Kalmar

Rikshem ökar sitt bestånd i Kalmar genom förvärv av 30 000 kvadratmeter bostäder och samhällsfastigheter. Säljare är Incita Förvaltning och sker genom förvärv av dotterbolag. Köpeskillingen hålls hemlig av parterna men enligt Fastighetsvärlden borde den ligga mellan 350-400 miljoner kronor. Läs mer

Victoria Park ökar beståndet med 50 procent

Victoria Park köper fastigheter för 1,7 miljarder av Fogelvik Estate. Fastigheterna är belägna i Eskilstuna och omfattar totalt cirka 3 100 lägenheter. Priset per kvadratmeter uppgår till 7 000 kronor. Köpeskillingen finansieras delvis genom emission av aktier till ägarna av Fogelvik Estate, som därmed blir betydande aktieägare i Victoria Park. Läs mer