”Onyanserad debatt om bostadsbubbla” « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

”Onyanserad debatt om bostadsbubbla”

Enligt en rapport från konsultföretaget Evidens finns det flertalet tydliga förklaringar till de ökande bostadspriserna i Sverige. Några av orsakerna som lyfts fram är hög BNP-tillväxt, ökande hushållsinkomster, låga marknadsräntor samt kraftig befolkningstillväxt i storstäderna. Evidens varnar vidare i rapporten för att åtgärder med syfte att dämpa boprisutvecklingen riskerar att försvåra för hushållens möjligheter att flytta till och etablera sig i storstadsregionerna. Detta kan i sin tur slå mot tillväxten i dessa regioner och därmed i slutändan hela landets tillväxt.

Publicerad 26 mars, 2013