Oförändrad takt i nyproduktionen « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Oförändrad takt i nyproduktionen

Takten i nyproduktionen av lägenheter förblev oförändrad under förra året. Det framgår av ny statistik från Statistiska centralbyrån. Under 2014 färdigställdes 29 164 lägenheter i nybyggda hus. 2013 var siffran 29 225.

58 procent av de färdigställda lägenheterna återfanns i någon av de tre storstadsregionerna och 52 procent var hyresrätter. Var tredje lägenhet återfanns i Stor-Stockholm.

Det finns stora regionala skillnader avseende upplåtelseform. I Stor-Stockholm var 65 procent av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt medan förhållandet utanför de tre storstadsregionerna var det omvända.

Uppsala län hade 4,9 färdigställda lägenheter per tusen invånare vilket var den högsta siffran i landet. I andra änden av skalan finner vi Västernorrlands län med 0,4 lägenheter per tusen invånare.

Publicerad 27 maj, 2015
default

Institutionerna har stark tro på fastigheter

Fastighetsrådgivaren Pangea gör en årlig undersökning av de 150 största institutionernas syn på kapitalplaceringar och investeringsstrategier. I år rankas fastigheter som det mest attraktiva tillgångsslaget, före aktier och räntor. 69 procent av institutionerna planerar att öka sin exponering mot fastighetssektorn de senaste 12 månaderna. Totalt planeras fastighetsförvärv till ett värde om 5 miljarder kronor. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

SABO kan bygga 75 000 lägenheter till år 2020

SABO har, i samband med sin kongress, gjort ett officiellt uttalande om allmännyttans framtida bostadsbyggande. Regeringens mål är att 250 000 nya bostäder ska byggas fram till år 2020. I uttalandet skriver SABO att de allmännyttiga bostadsbolagen är beredda att bidra till detta mål med 75 000 bostäder, förutsatt att stat och kommun stöttar byggandet […] Läs mer

Malmö

Rikshem köper i Malmö

Rikshem har genomfört ytterligare ett förvärv i Malmö, den här gången i Slottsstaden. Fastigheten som förvärvas har 199 lägenheter och en uthyrningbar yta om 11 700 kvm. Säljare är det privata bolaget Hyresbostäder i Malmö AB. Läs mer

kalmar

Rikshem köper i Kalmar av HSB

Rikshem har varit aktiva på transaktionsmarknaden i vår, och bolaget kom i slutet av april överens med HSB Sydost om att förvärva ett bestånd i området Norrliden i Kalmar. Fastigheterna utgör ett kvarter och innehåller 450 lägenheter med en yta om cirka 35 000 kvm. Läs mer