Nacka säljer skolor och äldreboenden till Rikshem « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Nacka säljer skolor och äldreboenden till Rikshem

Nacka kommun säljer fastigheter för 1,8 miljarder till Rikshem efter en exklusiv process. Portföljen är blandad och består av skolor, äldreboenden och förskolor. Rikshem har som en del av affären åtagit sig att bygga 500 hyresrätter. Det innebär att den totala investeringen för bolaget, när de tänkta hyresrätterna är färdigställda, uppgår till 3,4 – 3,5 miljarder kronor.

– Nacka har fantastiska förutsättningar, inte minst med den planerade utbyggnaden av tunnelbanenätet. Det råder en stor bostadsbrist och att kommunen satsar på hyresrätter är bra och vi är glada över att få vara en del av den satsningen, säger Ilija Batljan, vice VD på Rikshem.

Den totala ytan är 83 500 kvadratmeter varav cirka hälften är skolor, en fördubbling av Rikshems bestånd av skolfastigheter. Ett speciellt inslag är att Rikshem är ”inlåsta” – det ingår i avtalet att fastigheterna eller bolagen de ligger i inte får säljas förrän den 1 januari 2025.

Inför förvärvet gjordes tre externa värderingar, två på uppdrag av säljaren och ett på uppdrag av köparen. Rikshem betalar 24 procent över snittet av dessa, vilket motiveras av potentialen till framtida byggrätter, att säljaren kommer att fullfölja projektinvesteringar samt att bolaget fick exklusivitet.

För Nacka, som var en av de första kommuner som sålde hela sina allmännytta, frigör affären kapital som kan användas till investeringar när kommunen växer. Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka:

– När Nacka växer starkt ska vi investera ännu mer i attraktiva närmiljöer, bättre framkomlighet och välfärd. Affären med Rikshem är långsiktig och ger oss stora möjligheter att göra vardagen ännu bättre för alla Nackabor.

Publicerad 10 december, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Johan Ericsson

Stark svensk transaktionsmarknad

Den svenska transaktionsmarknaden är stark. Det konstateras i Fastighetssverige som var på plats på Fastighetsmarknadsdagen som samlade branschens ledande företrädare. Johan Ericsson från Catella menade att aktiviteten påminner om den 2006 och 2007, och Tom Lindahl från JLL Tenzing Capital Markets fyllde i: Läs mer

Örebro

Heimstaden köper Ståhls

Heimstaden köper hela Ståhls fastighetsbestånd i årets tredje största fastighetsaffär. Det är totalt 334 000 kvadratmeter bostäder som byter ägare. Enligt Fastighetsvärldens bedömning är det underliggande fastighetsvärdet 3, 7 miljarder och tillträdet är planerat till årsskiftet 2014/2015. Affären förhandlades off market. Läs mer

SCB: Fler lägenheter påbörjas

Enligt Statistiska Centralbyrån påbörjades 23 procent fler lägenheter under de tre första kvartalen 2014 jämfört med samma period förra året. I absoluta tal är siffrorna 25 900 lägenheter 2014 mot 21 607 2013. Läs mer

Stockholm, default, property

Miljonprogrammen är attraktiva

På Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm i november diskuterades investeringar i miljonprogrammen. Enligt Fastighetssverige menar deltagarna att det stora beståndet av bostäder från 60- och 70-talen har blivit hett bland investerare. Läs mer

Oscar Properties och Carlyle omvandlar knäckebrödsbageri

Oscar Properties och Carlyle bildar ett gemensamt bolag som förvärvar det gamla knäckebrödsbageriet på Kvarnholmen i Nacka. Fastigheten ligger högt belägen med utsikt över Stockholms inlopp och ska byggas om till 114 lägenheter. Säljare är Kvarnholmen Utvecklings AB som ägs gemensamt av JM, Peab och Folksam. Läs mer